Informasjon, veiviser

Hånd- og fingerinfeksjoner, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Tidlig og riktig behandling gir et utmerket resultat. Forsinket behandling, eller alvorlig infeksjon, gir mindre god prognose
  • Åpne sår må rengjøres grundig og skylles med sterilt saltvann eller desinfiserende middel for å fjerne skitt og eventuelt puss - ved litt større infeksjoner bør dette gjøres av helsepersonell
  • I starten bør fingeren/hånden få ro, eventuelt bæres i et fatle og holdes høyt for å dempe hevelsen, minske smerten og forhindre at infeksjonen brer seg
  • Immobilisering av en finger kan skje med en enkel skinne
  • Antibiotika er aktuelt for de fleste infeksjonene
Forrige side Neste side