Informasjon, veiviser

Hånd- og fingerinfeksjoner, veiviser

Hva kan årsaken til infeksjonen være, hva kan du gjøre selv - og når bør du oppsøke lege?

Hva er hånd- og fingerinfeksjoner?

 • En infeksjon er en betennelse fremkalt av bakterier eller virus. Bakterieinfeksjoner kan kreve behandling med antibiotika
 • Infeksjoner i hånd og fingre kan variere fra milde til mulige alvorlige infeksjoner
 • Ofte starter infeksjonen beskjedent og er forholdsvis enkel å behandle
 • Infeksjon i en finger er et vanlig problem
 • Sviktende behandling kan i verste fall føre til varig funksjonstap eller tap av finger

Viktige vurderinger

 • Hvordan infeksjonen startet:
  • et kutt
  • et dyrebitt
  • et stikksår
 • Hvor infeksjonen er lokalisert:
  • neglekanten (paronykia)
  • fingertuppen
  • overflatisk (cellulitt)
  • involverer seneskjeden (flexor tenosynovitt)
  • dypt i vevet
 • De fleste fingerinfeksjonene er bakterielle

Hva kan årsaken være?

Aktuelle diagnoser og typiske trekk

Neglekantsbetennelse (paronykia), akutt og kronisk

Paronykion
 • Er den vanligste bakterieinfeksjonen i hånden
 • Hyppige årsaker er fingerbiting, mye oppvaskarbeid, manikyr, inngrodd negl, skade
 • Lokalisert til neglekantene
 • Infeksjonen er vanligvis overflatisk og lokalisert til bløtvevet og huden rundt fingerneglen
 • Det betente området er rødt og hovent, synlig puss kan finnes under huden og neglen, og det kan lekke ut. Området er ømt og smertefullt

Infeksjon i fingertuppen

Felon
 • Er lokalisert i fingertuppen og bløtvevet rundt den
 • Er en liten byll (abscess), skyldes vanligvis bakterier og er gjerne oppstått i et stikksår
 • Vanligvis forblir infeksjonen lokalisert til fingertuppen som er hoven og smertefull
 • Hevelsen utvikler seg gjerne over flere dager. Området er som regel rødt og en synlig ansamling av puss kan ses under huden. Dersom hevelsen øker, kan området bli hardt og ekstra ømt
 • Behandles i tidlig fase med å holde fingeren i ro, holde hånden høyt og eventuelt bruk av antibiotika. I noen tilfeller er det aktuelt å stikke hull på byllen

Virusinfeksjon i fingertuppen

Herpesinfeksjon
 • Forårsakes av herpesvirus
 • Enkelte yrker disponerer for infeksjonen: tannleger, leger, sykepleiere eller andre som har kontakt med spytt eller kroppsvæsker som inneholder viruset
 • Fingertuppen er rød og øm. Det foreligger en brennende eller kløende følelse i området. Ev. moderat hevelse. Ev. et eller flere små åpne sår som er samlet. Blank væske kan sive ut
 • Smerten kan ofte være mer uttalt enn utseende på utslettet skulle tilsi
 • Tilstanden er som regel selvbegrensende og går tilbake i løpet av 2-3 uker. Smertestillende middel kan lindre eventuelle plager. Dekk fingeren med kompress for å unngå smitte

Hudbetennelse (cellulitt)

 • Er en overflatisk infeksjon i hud og underliggende vev vanligvis forårsaket av bakterier
 • Infeksjonen oppstår gjerne i forbindelse med et åpent sår
 • Infeksjonen kan spre seg via blodbanen til hånden og andre fingre
 • Området er rødt, varmt, litt hovent og ømt. Infeksjonen er overflatisk. Hånd og fingre kan beveges uten problemer
 • Behandles med antibiotika

Infeksjon i bøye-seneskjede i fingeren (flexor tenosynovitt)

 • Er en mer dyptgående infeksjon i fingeren
 • En bakterieinfeksjon som vanligvis skyldes en hudgjennomtrengende skade (eks. bitt) som fører bakterier inn til de dypereliggende seneskjedene
 • Involverer bøyesenene i hånden
 • Det foreligger ømhet over bøyesiden av fingeren. Smerten er lokalisert til senene. Hele fingeren er hoven. Smerten forverres ved passiv bøying og strekking av fingeren, og fingeren holdes lett bøyd
 • Må behandles kirurgisk + antibiotika

Dypvevs infeksjon

 • Infeksjon i en eller flere av de dypere strukturer i hånden, som sener, blodkar og muskler
 • Skyldes vanligvis et punksjonssår eller et dypt kutt
 • Det finnes mange mulige hulrom i hånden som infeksjonen kan trenge inn i
 • Forandringer kan ofte finnes mellom fingrene, vevet er smertefullt og hovent, rødt og varmt. Det kan utvikle seg en byll (abscess) som vokser og som får fingrene til å sprike. Det sentrale området kan ha et mykt felt som representerer ansamling av puss
 • Krever sykehusbehandling med kirurgi og antibiotika

Menneskebitt eller knyttneveskade

 • Eventuelt bitt eller en rift på håndryggen eller over det innerste fingerleddet (i overgangen mellom finger og hånd)
 • Skaden kan i starten fortone seg harmløs, men den kan utvikle seg til en alvorlig infeksjon
 • Det kan foreligge skade på sene, ben, ledd eller brusk
 • Røntgenbilde bør tas bl.a. for å utelukke brudd, fremmedlegeme
 • Behandles med grundig rengjøring, ro og antibiotika

Hva kan du gjøre selv?

 • Tidlig og riktig behandling gir et utmerket resultat. Forsinket behandling, eller alvorlig infeksjon, gir mindre god prognose
 • Åpne sår må rengjøres grundig og skylles med sterilt saltvann eller desinfiserende middel for å fjerne skitt og eventuelt puss - ved litt større infeksjoner bør dette gjøres av helsepersonell
 • I starten bør fingeren/hånden få ro, eventuelt bæres i et fatle og holdes høyt for å dempe hevelsen, minske smerten og forhindre at infeksjonen brer seg
 • Immobilisering av en finger kan skje med en enkel skinne
 • Antibiotika er aktuelt for de fleste infeksjonene

Når bør du søke lege?

 • Kanskje bortsett fra beskjedne neglekantsbetennelser bør alle infeksjoner i fingre og hånd vurderes av lege. Tilstanden kan i verste fall utvikle seg til en alvorlig infeksjon
 • Vær også oppmerksom på at dyrebitt kan gi ganske hissige infeksjoner, og det kan være viktig å komme i gang med antibiotika tidlig

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hatt plagen?
  • Noen timer
  • 1 døgn
  • 1-3 døgn
  • Lengre enn 3 døgn
 • Hvordan oppstod infeksjonen?
  • Bitt
  • Stikk
  • Kutt
  • Annen skade
 • Kan det ha kommet et fremmedlegeme inn i såret?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan har infeksjonen utviklet seg?
  • Hevelse, smerte og rødhet i en finger
  • Hevelse, smerte og rødhet i en finger + i mellomhånden
  • Hevelse, smerte og rødhet i en eller flere fingre samt i hele mellomhånden
 • Har du problem med å bevege hånden eller fingrene?
  • Ja
  • Nei
 • Andre symptomer
  1. Føler meg syk
  2. Har feber
  3. Lymfeknutene i armhulen er hovne og ømme
 • Er du vaksinert mot stivkrampe?
  • Nei
  • Ja, siste gang for mindre enn 10 år siden
  • Ja, siste gang for mer enn 10 år siden
 • Har du andre sykdommer?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av hånden/fingeren: Bedømme omfanget av infeksjonen, sjekke bevegeligheten i finger og/eller hånd, eventuelt kjenne etter hovne lymfeknuter i armhulen

Andre undersøkelser

 • Ofte er det unødvendig med ytterligere undersøkelser, men ved alvorligere infeksjoner vil det gjerne bli tatt bakterieprøver for innsendelse til et laboratorium
 • Ved mistanke om at et fremmedlegeme befinner seg under huden, kan det være aktuelt å ta et røntgenbilde

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Alvorlige finger- og håndinfeksjoner vil ofte bli henvist til spesialist i sykehus. I noen tilfeller kan innleggelse være nødvendig