Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest er dette tørrhoste. Varer hosten i mer enn åtte uker, betegnes det som kronisk hoste.

Hva er hoste?

  • Hoste er en refleks hvor kroppen forsøker å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Det vil si at dersom det kommer fremmedelementer som støv, rusk, slim og puss i luftveiene, eller slimhinnen blir betent, så utløser dette hoste
  • Flimmerhårene i luftveiene har også den funksjonen at de fanger opp fremmedlegemer og frakter disse oppover i luftveiene
  • Flimmerhår og hoste er til sammen viktige faktorer som beskytter luftveiene mot sykdom
  • Hoste som har vart i over 8 uker, betegnes kronisk hoste

Forekomst

  • Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest vil dette være tørrhoste. Det vil si at det ikke er noe slim som kommer opp ved hosten. Ved langvarige infeksjoner og ved slutten av uskyldige kortvarige infeksjoner er det som regel noe slim som kommer opp i blant, det vil si løshoste (produktiv hoste)
  • Ved bihulebetennelse renner det ofte slim bakover til svelget fra nese og bihuler - også dette utløser hoste som en refleks for å rense svelget og forhindre at slim skal renne nedover i luftrøret og til lungene
  • Ved noen sykdommer er hosterefleksen svekket. Dette er vanlig hos spedbarn og hos eldre, og det er vanlig etter hjerneslag og ved alkoholpåvirkning. Ved disse tilstandene forekommer lungebetennelser hyppigere enn vanlig
Neste side