Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan du gjøre selv?

  • Behandlingen er avhengig av hostens årsak
  • Hostemedisin kan dempe plagsom natthoste, men vær forsiktig hos små barn (ikke til barn under 1 år)
  • Ved forkjølelse og akutt bronkitt (virusinfeksjoner) anbefales rikelig væsketilførsel, ev. hostedempende, efedrinholdig mikstur
  • Barnehage/dagmamma
    • Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det
    • Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste
Forrige side Neste side