Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du søke lege?

  • Hoste og nedsatt allmenntilstand krever legeundersøkelse
  • Langvarig hoste (uker) bør føre til legeundersøkelse
Forrige side Neste side