Informasjon, veiviser

Hoste, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan er hosten?
  1. Tørrhoste
  2. Løs hoste, får opp mye blankt slim
  3. Løs hoste, får opp grønt/gult slim
  4. Hard, gjøende hoste
 • Om hosten?
  1. Moderat
  2. Betydelig
  3. Verst om morgenen
  4. Verst om natten
  5. Hosten kommer særlig ved anstrengelse
 • Andre symptomer?
  1. Brystsmerter
  2. Bihuleplager
  3. Hodepine
  4. Tyngre i pusten enn normalt
  5. Hvesende pust
  6. Pipende pust
  7. Muskelsmerter
  8. Sure oppstøt og halsbrann
 • Hvor lenge har hosten vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Forkjølelsessymptomer?
  1. Rennende og tett nese
  2. Sår hals
  3. Heshet
 • Har du feber?
  • Ca. 38 grader
  • 38 til 39 grader
  • 39 til 40 grader
  • Over 40 grader
 • Hvordan er allmenntilstanden?
  • God
  • Litt redusert
  • Svært redusert !
 • Har du kjent sykdom som kan forklare hosten?
  1. KOLS
  2. Astma
  3. Hjertesvikt
  4. Sure oppstøt, halsbrann
  5. Annet (angi over)
 • Mulige årsaker?
  1. Forkjølelse
  2. Røyker
  3. Allergisk reaksjon
  4. Irritanter, inhalerer stoffer som irriterer luftveiene
  5. Er utsatt for mye støv og gass
  6. Har tidligere vært utsatt for mye støv og gass
  7. Bivirkning av medisin
  8. Nervøs hoste

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av lungene:
  • Inspisere hvordan du puster, hvor raskt du puster, hvor mye du strever med pusten, om du er hoven i beina, om blodårene på halsen strutter
  • Banke på lungene for eventuelt å kunne påvise fortetninger i lungene
  • Lytte på lungene for å avdekke fremmedlyder som kan tyde på lungesykdom

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er ofte aktuelle for å avdekke infeksjon eller annen underliggende sykdom
 • Røntgen av lungene vil ofte bli utført

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklar diagnose eller manglende effekt av behandling vil du bli henvist til spesialist
 • Hvis det er tegn til alvorlig sykdom, vil du bli innlagt i sykehus
Forrige side Neste side