Informasjon, veiviser

Rødt øye, veiviser

De fleste opplever flere ganger i løpet av livet at øye blir rødt. Dette skyldes som regel bakteriell infeksjon ("øyekatarr"), men her kan du lese om hva annet det kan skyldes.

Når bør du søke lege?

  • De vanligste årsakene til rødt øye er infeksiøs øyekatar og allergisk reaksjon (høysnue). Dette er uskyldige tilstander som kan gå tilbake av seg selv, men vedvarende besvær tilsier legekontakt
  • Heller ikke snøblindhet/solblindhet krever legebehandling. Det samme gjelder de tilstander som nevnes under "vanlige årsaker som vanligvis ikke behøver behandling"
  • Alle andre former for rødt øye tilsier snarlig legekontakt
Forrige side Neste side