Informasjon, veiviser

Rødt øye, veiviser

De fleste opplever flere ganger i løpet av livet at øye blir rødt. Dette skyldes som regel bakteriell infeksjon ("øyekatarr"), men her kan du lese om hva annet det kan skyldes.

Illustrasjoner

  • 9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg
  • 734-2-skleritt.jpg
  • 740-2-iridosyklitt.jpg
  • 745-2-keratokonjunktivitt.jpg
  • 760-2-pterygium-markert.jpg
Forrige side