Informasjon, veiviser

Synlig blod i avføringen, veiviser

Forekomsten av sykdom som er årsak til blod i avføringen, øker med alderen.

Hva er blod i avføringen?

  • Synlig blod i avføringen er noe du selv oppdager
  • Men blod i avføringen kan også oppdages uten at du selv har observert blod i avføringen. Det skjer ved påvisning av blod i en rutineprøve av avføringen som analyseres på legekontoret, påvisning av såkalt "okkult blod"

Forekomst

  • I den generelle befolkningen observerer 20 prosent blod i avføringen i løpet av ett år
  • Bare 1 av 25 oppsøker lege
    • Over halvparten ender opp uten noen diagnose, mens 2-3 prosent har kreft i tykktarm eller endetarm, og 10 prosent har polypper i tykktarmen
  • Forekomsten av sykdom som årsak til blod i avføringen øker med alderen og med forekomst av risikofaktorer
    • I en dansk studie av personer over 40 år fant man 14 prosent med kreft i tykktarm eller endetarm, og 10 prosent med polypper

Vurdering av blod i avføringen

  • Hos personer over 40 år er det viktig å utelukke kreft i tykktarmen
Neste side