Informasjon, veiviser

Blodig oppkast og blodig diaré, veiviser

Ved blødning i øvre del av magetarmkanalen vil dette kunne vise seg som oppkast av blod (hematemese) eller som svart, tjæreliknende avføring (melena)

Hva er blodig oppkast og blodig diaré?

 • Ved blødning i øvre del av magetarmkanalen vil dette kunne vise seg som oppkast av blod (hematemese) eller som svart, tjæreliknende avføring (melena)
 • Blodet nedbrytes i magesekken og gjør at det som kastes opp, ofte minner om "kaffegrut", og at avføringen blir svart
 • Avføringens tjærekonsistens skyldes bakteriell nedbrytning i tarmen av proteinet hemoglobin fra de røde blodcellene

Forekomst

 • Forekomsten av pasienter innlagt på sykehus med magetarm-blødninger er cirka 100 pr 100.000 per år
 • Hyppigheten øker betydelig med alderen og er dobbelt så høy blant menn
 • Færre innlegges for blødning i øvre del av fordøyelseskanalen enn før

Vurdering av blodig oppkast og blodig diaré

 • Åtti prosent av blødningene stopper av seg selv
 • Cirka 10 prosent av dem som innlegges i sykehus, dør. Disse er nesten alle meget gamle eller personer med andre alvorlige sykdommer
 • I en studie fant man at 60 prosent av pasienter med livstruende blødning brukte giktmedisiner (antiflogistika, NSAIDs) og 80 prosent av dødsfallene forekom i denne gruppen
 • Misfarget oppkast og avføring
  • Bare etter få minutter i magesekken blir blodet svart
  • Så lite som 60 ml blod kan forårsake melena
  • Blødningssted, transporttid i tarmen og blødningsmengden (>100-200 ml) avgjør om avføringen får tjærekonsistens
Neste side