Informasjon, veiviser

Gulsott, veiviser

Gulsott er gulfarging av hud, slimhinner og øyne. Dette kan være tegn på alvorlig sykdom, og du bør ta snarlig kontakt med lege

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Gallestein
  • Forekommer både hos yngre, middelaldrende og eldre; kvinner tre ganger så hyppig som menn
  • Gir episoder med vedvarende smerter av timers varighet, i tillegg anfall med intense kolikksmerter av minutters varighet, som regel lokalisert under h. ribbensbue, eventuelt med utstråling bak i ryggen eller til høyre skulder
  • Stein som kiler seg fast i gallegangen, vil gi gulsott
  • Lite eller ingen plager utenom anfall
 • Smittsom gulsott, hepatitt
  • Akutt betennelse i leveren som kan skyldes hepatitt A, hepatitt B, hepatitt C, hepatitt D eller hepatitt E
  • Hepatitt A er den vanligste årsaken, smitter gjennom det du spiser og kan opptre som epidemi
  • Hepatitt B gir sjeldnere gulsott, smitter via kroppsvæsker og blod (sex og narkomani)
  • Hepatitt C er blitt en hyppigere årsak til gulsott som følge av narkotikamisbruk og overføres via blod
  • Før gulsotten oppstår, har den syke som regel følt seg slapp, hatt hodepine, nedsatt matlyst, kvalme, vekttap, feber, lett ubehag i øvre del av magen, diaré
 • Kronisk leversykdom
 • Økt nedbrytning av røde blodlegemer, hemolytisk sykdom
  • Kan skyldes en rekke underliggende sykdommer som sigdcelleanemi og thalassemi
  • Kan også være en del av sykdomsbildet ved autoimmune sykdommer, reaksjon på medikamenter
 • Kreftsvulst
 • Akutt bukspyttkjertelbetennelse, pankreatitt
  • Oppstår helst hos person som misbruker alkohol eller som har gallestein
  • Tilstanden gir smerter midt i magen, de stråler bak i ryggen eventuelt opp i venstre skulder, det lindrer ofte å sitte foroverbøyd

Sjeldnere årsaker

 • Leverskade som skyldes legemiddel eller giftstoffer
  • Bruk av leverskadelige medikamenter - f.eks. paracetamol, sulfonamider, psykofarmaka
  • Yrkesmessig eksponering for løsemidler
 • Økt nedbryting av røde blodceller, hemolytiske anemier
  • Anemi oppstår når hemolysen overstiger beinmargens evne til produksjonsøkning
  • Uvanlig blant innfødte nordmenn, men relativt vanlig i en del innvandrergrupper
 • Gilberts syndrom
  • Arvelig, ufarlig tilstand som ofte debuterer i tenårene
  • Kan gi en mild gulsott som kommer til syne ved andre sykdommer, faste etc.
  • Svikt i konjugeringsenzymet, isolert forhøyet bilirubin uten andre tegn på leversykdom eller hemolyse
 • Gulsott under svangerskapet
  • Opptrer som regel i siste tredjedel av svangerskapet
  • Gir uttalt kløe, normaliseres noen uker etter fødsel
  • Risiko for tilbakefall ved bruk av p-piller
Forrige side Neste side