Informasjon, veiviser

Gulsott, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Gallestein
  • Forekommer både hos yngre, middelaldrende og eldre; kvinner tre ganger så hyppig som menn
  • Gir episoder med vedvarende smerter av timers varighet, i tillegg anfall med intense kolikksmerter av minutters varighet, som regel lokalisert under h. ribbensbue, eventuelt med utstråling bak i ryggen eller til høyre skulder
  • Stein som kiler seg fast i gallegangen, vil gi gulsott
  • Lite eller ingen plager utenom anfall
 • Smittsom gulsott, hepatitt
  • Akutt betennelse i leveren som kan skyldes hepatitt A, hepatitt B, hepatitt C, hepatitt D eller hepatitt E
  • Hepatitt A er den vanligste årsaken, smitter gjennom det du spiser og kan opptre som epidemi
  • Hepatitt B gir sjeldnere gulsott, smitter via kroppsvæsker og blod (sex og narkomani)
  • Hepatitt C er blitt en hyppigere årsak til gulsott som følge av narkotikamisbruk og overføres via blod
  • Før gulsotten oppstår, har den syke som regel følt seg slapp, hatt hodepine, nedsatt matlyst, kvalme, vekttap, feber, lett ubehag i øvre del av magen, diaré
 • Kronisk leversykdom
 • Økt nedbrytning av røde blodlegemer, hemolytisk sykdom
  • Kan skyldes en rekke underliggende sykdommer som sigdcelleanemi og thalassemi
  • Kan også være en del av sykdomsbildet ved autoimmune sykdommer, reaksjon på medikamenter
 • Kreftsvulst
 • Akutt bukspyttkjertelbetennelse, pankreatitt
  • Oppstår helst hos person som misbruker alkohol eller som har gallestein
  • Tilstanden gir smerter midt i magen, de stråler bak i ryggen eventuelt opp i venstre skulder, det lindrer ofte å sitte foroverbøyd

Sjeldnere årsaker

 • Leverskade som skyldes legemiddel eller giftstoffer
  • Bruk av leverskadelige medikamenter - f.eks. paracetamol, sulfonamider, psykofarmaka
  • Yrkesmessig eksponering for løsemidler
 • Økt nedbryting av røde blodceller, hemolytiske anemier
  • Anemi oppstår når hemolysen overstiger beinmargens evne til produksjonsøkning
  • Uvanlig blant innfødte nordmenn, men relativt vanlig i en del innvandrergrupper
 • Gilberts syndrom
  • Arvelig, ufarlig tilstand som ofte debuterer i tenårene
  • Kan gi en mild gulsott som kommer til syne ved andre sykdommer, faste etc.
  • Svikt i konjugeringsenzymet, isolert forhøyet bilirubin uten andre tegn på leversykdom eller hemolyse
 • Gulsott under svangerskapet
  • Opptrer som regel i siste tredjedel av svangerskapet
  • Gir uttalt kløe, normaliseres noen uker etter fødsel
  • Risiko for tilbakefall ved bruk av p-piller
Forrige side Neste side