Informasjon, veiviser

Gulsott, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er du sikker på at du har gulsott?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt gulsott?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Ledsagende symptomer?
  1. Merket fargeendring på urinen
  2. Merket fargeendring på avføringen
  3. Magesmerter
  4. Kolikksmerter
  5. Jevnt verkende smerter
  6. Feber
  7. Syk de siste dagene/uken før jeg fikk gulsott
  8. Matlysten er litt nedsatt
  9. Matlysten er betydelig nedsatt
  10. Ufrivillig vekttap på mer enn 3 kg i løpet av den siste måneden
  11. Diaré
  12. Kløe
 • Mulige årsaker?
  1. Bivirkning av medisin
  2. Kjent leversykdom
  3. Påvist gallestein
  4. Vært utsatt for leverskadelige stoffer nylig
 • Kan du være smittet med hepatitt?
  1. Er du narkoman?
  2. Har du vært på utenlandsreise i den senere tid?
  3. Kan du ha vært utsatt for matbåren smitte?
  4. Har du vært i kontakt med personer som har vært "gule"?
  5. Seksuelle kontakter?
  6. Har du nylig mottatt blodoverføring?
  7. Nei, ingen av ovenstående
 • Er du gravid?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse med særlig vekt på magen - er leveren forstørret?
 • Er det tegn til hudforandringer?

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er viktige og kan langt på vei bidra til å stille en ganske sikker diagnose
 • Andre aktuelle undersøkelser kan være ultralyd, CT, ERCP, MR, vevsprøver av leveren - som regel er dette utredning som gjøres i sykehus

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om alvorlig sykdom vil du bli innlagt sykehus
 • Ved uklar diagnose vil du bli innlagt sykehus for videre utredning
Forrige side