Informasjon, veiviser

Gulsott, veiviser

Gulsott er gulfarging av hud, slimhinner og øyne. Dette kan være tegn på alvorlig sykdom, og du bør ta snarlig kontakt med lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er du sikker på at du har gulsott?
  • Ja !
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt gulsott?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Ledsagende symptomer?
  1. Merket fargeendring på urinen
  2. Merket fargeendring på avføringen
  3. Magesmerter
  4. Kolikksmerter
  5. Jevnt verkende smerter
  6. Feber
  7. Syk de siste dagene/uken før jeg fikk gulsott
  8. Matlysten er litt nedsatt
  9. Matlysten er betydelig nedsatt
  10. Ufrivillig vekttap på mer enn 3 kg i løpet av den siste måneden
  11. Diaré
  12. Kløe
 • Mulige årsaker?
  1. Bivirkning av medisin
  2. Kjent leversykdom
  3. Påvist gallestein
  4. Vært utsatt for leverskadelige stoffer nylig
 • Kan du være smittet med hepatitt?
  1. Er du narkoman?
  2. Har du vært på utenlandsreise i den senere tid?
  3. Kan du ha vært utsatt for matbåren smitte?
  4. Har du vært i kontakt med personer som har vært "gule"?
  5. Seksuelle kontakter?
  6. Har du nylig mottatt blodoverføring?
  7. Nei, ingen av ovenstående
 • Er du gravid?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse med særlig vekt på magen - er leveren forstørret?
 • Er det tegn til hudforandringer?

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er viktige og kan langt på vei bidra til å stille en ganske sikker diagnose
 • Andre aktuelle undersøkelser kan være ultralyd, CT, ERCP, MR, vevsprøver av leveren - som regel er dette utredning som gjøres i sykehus

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om alvorlig sykdom vil du bli innlagt sykehus
 • Ved uklar diagnose vil du bli innlagt sykehus for videre utredning
Forrige side