Informasjon, veiviser

Oppfylning i bukhulen, veiviser

Oppfylning i bukhulen kan være luftansamlinger eller forstoppelse. Men det kan også være andre årsaker.

Hva er oppfylning i bukhulen?

 • Det er en oppfylning i bukhulen som er oppdaget av pasient eller påvist av lege

Vurdering av oppfylning i bukhulen

 • Uskyldige forklaringer som oppblåsthet på grunn av mye luft i magen eller forstoppelse dominerer
 • Fedme kan også mistolkes som oppfylning
 • Andre generelle forklaringer er:
  • Forstørret lever
  • Forstørret milt
  • Svulst
  • Cyste, f.eks. utgående fra eggstokk

Hva kan årsaken være?

 • Generelt stor mage på grunn av mye luft, fett, væske, avføring eller foster
 • Ascites
  • Unormal ansamling av væske i bukhulen på utsiden av tarmene
  • Kronisk leversykdom og kreftspredning til bukhulen er de dominerende årsakene

Høyre øvre del av buken

 • Luft i tykktarmen
 • Forstørret lever (hepatomegali)
 • Leversvulst eller cyste
 • Kreft i høyre øvre del av tykktarmen
 • Sykdom i galleblæra
 • Svulst eller cyste i høyre nyre

Øvre midtre del av buken

 • Luft i magesekk eller tykktarm
 • Svulst eller annen sykdom i venstre leverlapp, galleblæren, magesekk, tverrgående del av tykktarmen eller bukspyttkjertelen
 • Utposning på hovedpulsåren, aortaaneurisme

Venstre øvre del av buken

 • Luft i tykktarmen
 • Forstørret milt (splenomegali)
 • Kreft eller annen sykdom i venstre øvre del av tykktarmen, magesekken eller bukspyttkjertelen
 • Svulst eller cyste i nyren

Sentralt i bukhulen

 • Svulst på bakre bukvegg
 • Utposning på hovedpulsåren, aortaaneurisme
 • Kreft i tverrgående del av tykktarmen
 • Svulst eller cyste i bukspyttkjertelen
 • Utbredt kreftspredning til bukhulen

Høyre nedre del av buken

Over blygdbeinet

Venstre nedre del av buken

Når bør du søke lege?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du merket hevelsen?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
 • Er du generelt opphovnet i magen eller er det avgrenset?
  • Hele magen er opphovnet
  • Bare en del av magen er opphovnet
 • Er hevelsen lokalisert?
  • Til høyre øverst i magen
  • Til venstre øverst i magen
  • I midten øverst i magen
  • Til høyre midt i magen
  • Til venstre midt i magen
  • Omkring navlen
  • Til høyre nederst i magen
  • Til venstre nederst i magen
  • I midten nederst i magen
  • Over hele magen
  • Vanskelig å lokalisere
 • Ledsagende symptomer?
  1. Magesmerter
  2. Ubehag i magen
  3. Avføringsendringer
  4. Mye luft i magen
  5. Allmenntilstanden er nedsatt
  6. Feber
  7. Vekttap mer enn 3 kg den siste måneden
 • Har du annen underliggende sykdom?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil gjøre en grundig undersøkelse av magen din gjennom å inspisere, lytte, banke og klemme. Legen vil forsøke å fastslå lokalisasjon og hvilket organ som er utgangspunktet for oppfylningen
 • Påvises en svulst, vil legen bedømme dens beliggenhet, størrelse, form, overflate, bevegelighet, pulsasjon og konsistens

Andre undersøkelser

 • Som regel vil det bli tatt en rekke blodprøver for å avdekke mulig underliggende sykdom
 • Bildediagnostikk er ofte påkrevd, f.eks. ultralyd, CT

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Alle oppfylninger som ikke lar seg avklare i allmennpraksis, vil vanligvis henvises til undersøkelse av spesialist