Informasjon, veiviser

Smerter eller hevelser i pungen, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du søke lege?

  • Ved akutt oppståtte, sterke smerter bør lege kontaktes umiddelbart
  • Ved mindre dramatiske plager er det god grunn til å bli undersøkt av lege for å få stilt en diagnose, men da haster det ikke
Forrige side Neste side