Informasjon, veiviser

Smerter eller hevelser i pungen, veiviser

Smerter i pungen er forholdsvis vanlig og kan skyldes både uskyldige plager og tilstander som krever behandling. I denne veiviseren kan du lese om mulige årsaker og når du bør oppsøke lege.

Temaside om Korona

Hva er smerter eller hevelser i pungen?

 • Smerter eller hevelser i pungen er et forholdsvis vanlig fenomen
 • Både banale og alvorlige tilstander kan skjule seg bak disse tilstandene

Hva består pungen av?

 • Kjønnsorganene er nært knyttet sammen med de mannlige urinveiene. En forstyrrelse i det ene systemet kan gi symptomer også i det andre systemet
 • Hver testikkel er en kjertel som produserer sædceller (spermier) og det mannlige kjønnshormonet testosteron
 • En lang slynget kanal kalt bitestikkelen (epididymis) befinner seg bak hver testikkel. Spermier produseres fortløpende i hver testikkel. Spermier passerer inn i bitestikkelen hvor de modnes over en periode på to til tre uker før de passerer gjennom sædlederen og sædblærene (seminalvesiklene) som fungerer som et lagringssystem
Bekkenorgan
Bekkenorgan
Anatomi testikkel
Anatomi testikkel

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Vridd testikkelstreng (funikkeltorsjon, testistorsjon)
  • Forekommer i alderen 0-20 år, en "liggende" (horisontalstilt) testikkel er en risikofaktor
  • Typiske symptomer er plutselig innsettende kraftige ensidige smerter, kvalme og oppkast, ikke feber
 • Betennelse i bitestikkelen (epididymitt)
  • Forekommer fra barnealder til høy alder
  • Karakterisert ved langsomt innsettende smerter som kan stråle opp i magen, feber, sviende og hyppig vannlating, rask utvikling av hevelse og ømhet i området bak øvre del av testikkelen (epididymis)
 • Vannbrokk (hydrocele)
  • Kan forekomme i alle aldersgrupper og er ganske vanlig blant spedbarn. Tilstanden skyldes væskeopphopning i pungen
  • Gir ubehag, tyngdefølelse, pungen blir "i veien" fordi den blir utspilt
 • Sædbrokk (spermatocele)
  • Forekommer hos voksne menn. Skyldes dannelse av små cyster fylt av sæd i bitestikkelen
  • Tilstanden er oftest lokalisert til toppen av bitestikkelen hvor det kjennes en kuleformet hevelse cirka en centimeter i diameter. Gir vanligvis ingen andre plager enn bekymring
 • Årebrokk (varikocele)
  • Åreknuter i pungen som kan oppstå i puberteten, og som forekommer hos ellers friske, voksne menn
  • Er oftest lokalisert på venstre side og gir sparsomme symptomer - tyngdefølelse, ømhet, smerte opptrer kun hos 20 prosent
 • Lyskebrokk
  • Hos barn og unge voksne skyldes tilstanden en medfødt svakhet i bukveggen. Hos eldre menn er årsaken gjerne tunge løft eller andre tilstander som gir høyt trykk inne i bukhulen
  • En kul kommer til syne når du står, hoster eller på annet vis presser ut magen
  • Tilstanden gir vanligvis ingen smerter unntatt ved inneklemt brokk, som er sjelden ved lyskebrokk

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Ømme testikler
  • Smerter i en eller begge testiklene uten tegn på organisk sykdom, oftest lokalisert til bi-testikkelen
  • Ses oftest hos stressede menn med problemer sosialt eller på arbeidsplassen

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Testikkelkreft
  • Forekommer hyppigst blant menn i 20-40 årene
  • Gir enten ingen smerter eller gradvis økende smerter, du kan ha kjent en kul

Når bør du søke lege?

 • Ved akutt oppståtte, sterke smerter bør lege kontaktes umiddelbart
 • Ved mindre dramatiske plager er det god grunn til å bli undersøkt av lege for å få stilt en diagnose, men da haster det ikke

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hva er problemet?
  1. Smerter i pungen
  2. Smerter og hevelse i pungen
  3. Kul i pungen
  4. Hevelse i pungen
  5. Annet
 • Kom eventuelle smerter brått?
  • Kom helt plutselig !
  • Kom gradvis over noen timer !
  • Kom i løpet av dager til uker
  • Har ikke smerter
 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen minutter
  • Noen timer
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Kvalme og oppkast
  3. Vannlatingsproblemer: Svie ved vannlating, hyppig vannlating
  4. Føler meg syk
  5. Slag/spark mot skrittet de siste dagene
  6. Synlige åreknuter i pungen
 • Mulige årsaksfaktorer?
  1. Nylig blitt sterilisert ved operasjon
  2. Har åreknuter i pungen
  3. Har lyskebrokk
  4. Har kusma

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vanligvis konsentrere undersøkelsen om pungen og vil kjenne på testiklene, bitestikkelen, eventuelt lyse opp pungen med en lommelykt som presses inn mot huden (mørkt rom) - ved gjennomskinnelig pung tyder det på vannbrokk

Andre undersøkelser

 • Avhenger av sykdomsbildet. Ved akutte plager kan det være aktuelt å ta CRP for å få klarhet i om det foreligger en betennelse
 • Urinundersøkelse hører ofte med
 • Ved uklarhet om det foreligger vridd testikkelstreng eller svulst, er ultralyd nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om vridd testikkelstreng vil du bli innlagt i sykehus
 • Ved uklarhet om diagnosen vil du bli henvist til ultralydundersøkelse