Informasjon, veiviser

Uregelmessige blødninger, veiviser

Uregelmessige blødninger er enhver blødning fra livmoren utenom den normale menstruasjonsperioden. Også sporblødninger og blødninger etter samleie kalles uregelmessige blødninger.

Hva er unormale blødninger?

 • Vanlig menstruasjon er regelmessig, varer tre til seks dager og kommer omtrent hver fjerde uke.
 • Enhver blødning fra livmoren utenom den normale menstruasjonsperioden betegnes unormal blødning eller uregelmessig blødning. Også sporblødninger og blødninger etter samleie kalles uregelmessige blødninger
 • Uregelmessige blødninger forekommer hos cirka 20 prosent av kvinner mellom 15 og 20 år i løpet av ett år

Hvem kan få uregelmessige blødninger?

 • Uregelmessige blødninger kan oppstå hos kvinner i alle aldre. Men betydningen av blødningen er ulik i ulike aldersgrupper
 • Hormonforstyrrelser
  • Hos unge kvinner er forklaringen ofte forbigående hormonforstyrrelser av tilfeldige og ufarlige årsaker. 
  • Hormonforstyrrelser er den dominerende årsaken hos kvinner som nærmer seg overgangsalderen
  • Bivirkninger av prevensjon: p-piller, minipiller, p-stav og p-plaster kan alle medføre uregelmessige blødninger

Hvorfor blir menstruasjonen uregelmessig?

 • Menstruasjon og eggløsning styres dels av hormoner fra hjernen (hypothalamus og hypofysen) og dels av hormoner fra eggstokkene. Normalt har en kvinne én eggløsning hver måned. Etter eggløsningen produserer eggstokkene hormoner (østrogen og progesteron) som virker på livmorslimhinnen og forbereder den på en eventuell graviditet. Dersom graviditet ikke inntrer, faller produksjonen av progesteron, noe som medfører avstøtning av slimhinnen i livmoren, og cirka to uker etter eggløsningen starter menstruasjonen. Både eggløsningen og denne hormonbalansen er imidlertid svært følsom for ytre påkjenninger. Og små ytre endringer kan forstyrre balansen og føre til uregelmessig blødning.
 • Dersom eggløsningen uteblir, oppstår såkalte anovulatoriske blødninger. Disse er uregelmessige, ofte med lengre intervall mellom blødningene, og blodstrømmen kan variere fra lett til betydelig.
 • Hos unge kvinner er forklaringen på uregelmessige blødninger nesten alltid forbigående hormonforstyrrelser av tilfeldige årsaker. Noe stress kan være nok til at hormonene påvirkes og menstruasjonen blir uregelmessig. Også i årene før og rundt overgangsalder er hormonforstyrrelser den dominerende årsaken. Uregelmessige blødninger kan også være en bivirkning av prevensjon, eller det kan i verste fall være tegn på ondartet sykdom
 • En enkel undersøkelse hos lege, med underlivsundersøkelse, vil vanligvis enkelt kunne avklare hva som er årsaken, og utelukke ondartet sykdom som årsak.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Umoden eller ustabil menstruasjon
  • De første årene etter at menstruasjonen er kommet, opplever mange unge jenter at menstruasjonen er uregelmessig
  • Forklaringen er at hormonsystemet enda kan være ustabilt, og at i mange tilfeller kan det ta to til tre år før det får stabilisert seg
 • Psykososialt stress
  • Er en vanlig årsak til hormonforstyrrelser
  • For eksempel stress (eksamen, kjærlighetssorg), lange reiser
 • Overgangsalderen (klimakteriet)
  • Omfatter noen år i perioden rundt opphør av menstruasjonen (menopausen), som i snitt er 53 år
  • Typiske symptomer er blødningsforstyrrelser, hetetokter, svette og søvnvansker
 • Bivirkning av prevensjon
 • Blødning grunnet uteblitt eggløsning
  • Er forklaringen hos en stor andel av de med uregelmessige blødninger
  • Som regel et normalfenomen etter første menstruasjon eller før overgangsalder
  • Ofte sterkt vekslende blødninger som kommer med ujevne mellomrom
  • Polycystisk ovariesyndrom er en vanlig årsak til uregelmessig blødning på grunn av sjeldnere eggløsninger
 • Betennelse i livmorhalsen og skjeden
 • Under svangerskap
 • Akutt egglederbetennelse (salpingitt)
  • Hyppigst blant seksuelt aktive yngre kvinner
  • Ofte snikende debut, verkende smerter eller ømhet nederst i magen, økt utflod, blødningsforstyrrelser, feber
 • Polypp i livmorhalsen
  • Ufarlig tilstand som kan forårsake sporadiske blødninger, særlig etter samleie
 • Endometriose
  • Endometriose, særlig intern endometriose, kan gi både langvarig, rikelig eller uregelmessig menstruasjon
 • Andre sykdommer
  • Både for høyt og for lavt stoffskifte, eller hypertyreose og hypotyreose, kan føre til uregelmessig menstruasjon og det vil da vanligvis forekomme tilleggssymptomer som hjertebank, tretthet, nervæsitet, skjelvinger, vekttap eller -økning med mer
  • Arvelig blødningstendens vil vanligvis innebære hudblødninger, neseblødninger med mer i tillegg til kraftige menstruasjonsblødninger som debuterer i ung alder
 • Medikamenter
  • Visse medisiner og urter kan gi unormale blødninger

Sjeldnere årsaker

 • Livmorkreft
  • Som regel kvinner over 50 år, vanligvis etter overgangsalderen
  • Kan gi uregelmessige blødninger hos kvinner som fortsatt menstruerer, ellers er det typiske at en kvinne etter overgangsalderen får småblødninger
 • Livmorhalskreft
  • Som regel kvinner i alderen 40-60 år, ikke uvanlig før overgangsalderen
  • Symptomene er i starten få og ofte atypiske: Blødning ved samleie og blødning ved anstrengelse, uregelmessige blødninger, påfallende utflod

Hva kan jeg gjøre selv?

P-piller og småblødninger

 • Stopp eventuelt med pillene, men sørg for at du har annen prevensjon
 • Eventuelt kan du prøve sterkere p-piller en stund for å se om plagene opphører (snakk med lege eller helsesøster). Om det hjelper, fortsett med de sterkere pillene

Når bør jeg kontakte lege?

I forhold til alder

 • Småjenter
  • Blødninger er ikke normalt hos jenter før menstruasjonen har kommet i gang (før pubertet). Årsakene kan være seksuelt misbruk eller alvorlig underliggende sykdom. Dere bør ta kontakt med lege snarest for å få klarlagt åraken til blødningen.
 • Kvinner i befruktningsdyktig alder
  • De har ulike menstruasjonsmønstre. Noen kvinner har lengre perioder enn andre. Noen har færre perioder enn andre. Disse forskjellene er vanligvis normale.
 • Kvinner etter overgangsalderen
  • En blødning skal alltid tas på alvor og må føre til legeundersøkelse

I forhold til blødningstype

 • Her er noen tegn på unormale blødninger, der det kan være fornuftig av deg å ta kontakt med lege:
  • Perioder som opptrer oftere enn vanlig (færre enn 21 dager mellom periodene)
  • Perioder som opptrer sjeldnere enn vanlig (mer enn 35 dager mellom periodene)
  • Kraftigere blødninger enn normalt ved menstruasjonen
  • Blødninger mellom periodene

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du vanligvis regelmessige menstruasjoner?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lang tid går det fra første dag i en menstruasjon til første dag i neste menstruasjon?
  • Ca. 3 uker eller kortere
  • Ca. 4 uker
  • Ca. 5 uker eller lengre
  • Vanskelig å bedømme siden jeg blør så mye
 • Hvor lenge varer din ordinære menstruasjon, nå etter at du begynte å blø utenom menstruasjonen?
  • Noen få dager
  • Ca. 1 uke
  • Lengre enn en uke
 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • De siste ukene
  • De siste månedene
  • Ca. et halvt år
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvor ofte blør du utenom menstruasjonen?
  • Daglig
  • Flere dager i uken
  • Ca. en gang i uken
  • Sporadisk noen få ganger i løpet av måneden
 • Hvor mye blør du utenom menstruasjonen?
  • Svært lite, bare sporblødninger
  • Små mengder
  • Større mengder som krever at jeg må bruke bind
  • Som en menstruasjon
  • Blør mer enn en vanlig menstruasjon
 • Andre symptomer?
  1. Blør under samleie
  2. Blør etter samleie
  3. Smerter i underlivet
  4. Kløe og svie i underlivet
  5. Økt utflod
  6. Svie ved vannlating
  7. Hårvekst på områder som kvinner vanligvis ikke har hårvekst
  8. Overvekt
  9. Feber
 • Mulige årsaker?
  1. Andre sykdommer (angi over)
  2. Mye stress eller psykiske plager i det siste
  3. Er kommet i overgangsalderen
  4. Bruker medisiner eller urtepreparater (angi over)
 • Kan du være gravid?
  • Ja
  • Nei
 • Hvilken type prevensjon bruker du?
  • Kondom
  • Minipille
  • P-pille
  • P-stav eller p-plaster
  • Kopperspiral
  • Hormonspiral
  • Bruker ikke prevensjon

Legeundersøkelsen

 • Legen vil som regel foreta en gynekologisk undersøkelse, ta celleprøve fra livmorhalsen, eventuelt ta bakterieprøver og eventuelt foreta en generell kroppsundersøkelse
 • Hos kvinner over 45-50 år kan det være aktuelt å ta celleprøve fra livmorhulen

Andre undersøkelser

 • Noen kvinner har høyere risiko for alvorlig sykdom som kreft i livmoren. Det kan derfor være nødvendig med flere tester dersom du:
  • Er eldre enn 35 år
  • Er overvektig
  • Det går lengre enn 35 dager mellom menstruasjonene
  • Har diabetes eller høyt blodtrykk
  • Tar medisiner som tamoxifen (Nolvadex)
  • Har aldri vært gravid
  • Legen kan også vurdere at flere tester behøves dersom medikamentell behandling ikke stanser blødningene
 • Eventuelt bildeundersøkelser som ultralyd, CT eller MR, ev. laparoskopi

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen eller ved mistanke om alvorlig sykdom vil du bli henvist til spesialist eller innlagt i sykehus