Informasjon, veiviser

Urineringsvansker hos menn, veiviser

Urineringsvansker kan blant annet være plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating, eller startvansker, svak stråle og avbrutt vannlating. I denne artikkelen kan du lese om vanlige årsaker til slike plager.

Hva er urineringsvansker hos menn?

 • Urineringsvansker eller hemmet vannlating hos menn
  • Betegnes prostatisme på fagspråket. Tilstanden skyldes at prostatakjertelen som omkranser urinrøret, vokser etter som årene går. Kjertelen vil da klemme stadig mer rundt urinrøret
  • Det skilles mellom lagringssymptomer og tømningssymptomer
  • Jfr. illustrasjonene av normal og forstørret prostata nedenfor
 • Lagringssymptomer
  • Skriver seg fra urinblæren og er plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating, små volum, nattlig vannlating, smerter ved blærefylling og urinlekkasje
 • Tømningssymptomer
  • Er startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating og tidligere akutt stopp i vannlatingen

Normal prostata

Forstørret prostata

Kreftknute i prostata

 

Forekomst

 • Symptomer fra urinveiene opptrer med økende hyppighet hos nesten alle menn ved stigende alder
 • Hos ellers friske menn over 60 år, er det rapportert
  • hyppig vannlating hos 30-40 prosent
  • sterk trang hos 10-20 prosent
  • startvansker og svak stråle hos 10-25 prosent
  • etterdrypp hos 30-40 prosent
  • må opp tre ganger eller mer om natten for å late vannet, hos 10-15 prosent

Vurdering av prostatabesvær

 • Er det en godartet forstørrelse av prostata eller kan det foreligge prostatakreft?
 • Er tilstanden behandlingstrengende?
 • Kan det være en annen årsak som krever utredning?
Neste side