Informasjon, veiviser

Urineringsvansker hos menn, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Godartet forstørret prostatakjertel (benign prostatahyperplasi - BPH)
  • Normal økning i mengden prostatavev hos middelaldrende og eldre menn medfører økende vannlatingsbesvær
  • Symptomene kan være plutselig og sterk trang, hyppig vannlating, små volum, nattlig vannlating, smerter ved blærefylling, hos noen urinlekkasje
  • Andre plages mer av startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating
 • Prostatakreft
  • Er den hyppigste kreftformen blant menn. I tidlig fase er symptomene de samme som BPH
  • Gir symptomer som startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating
 • Fortetning i blærehalsen ved utløpet av urinblæren
  • Skyldes at blærehalsen ikke åpner seg når urinblæren trekker seg sammen for å tømme seg
  • Finnes oftest hos yngre middelaldrende menn, altså i en aldersgruppe hvor man ikke forventer å finne en godartet, forstørret prostatakjertel
 • Trangt urinrør på grunn av arrvev (urethrastriktur)

Sjeldnere årsaker

 • Urinveisinfeksjon (akutt cystitt)
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand hos menn. Skyldes en overflatisk infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner
  • Typiske symptomer er svie ved vannlating, hyppig vannlating, smerter og ubehag ovenfor blygdbenet. Magesmerter eller lave ryggsmerter forekommer også
 • Akutt betennelse i prostata (akutt prostatitt)
  • Akutt bakteriell infeksjon i prostata
  • Medfører akutt innsettende smerter i underlivet, ofte med utstråling til ytre kjønnsorgan
  • Ved undersøkelse er det ofte uttalte smerter, feber - og prostata er svært øm ved berøring
 • Kronisk betennelse i prostata (kronisk prostatitt)
  • Ikke helt uvanlig
  • Typiske symptomer kan være smerter eller ubehag i skrittet, vannlatingsproblemer, utflod, blod i sæden
 • Senfølge av diabetes mellitus (diabetes type 1 eller diabetes type 2)
  • Nerveskader kan påvirke blæretømningen og medføre tømningsvansker
 • Blærekreft
  • Oppstår oftest i 60-70-årene, tre av fire er menn. Sigarettrøyking regnes som årsak hos 50 prosent av menn og 25 prosent av kvinner
  • Smertefrie episoder eller vedvarende synlig blod i urinen er det viktigste symptomet. Tilstanden kan også gi hyppige eller raskt tilbakevendende cystitter og irritasjonssymptomer fra blæren
Forrige side Neste side