Informasjon, veiviser

Urineringsvansker hos menn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du søke lege?

  • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege
Forrige side Neste side