Informasjon, veiviser

Urineringsvansker hos menn, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Problemer med å tømme blæren?
  1. Startvansker, tregt å komme i gang
  2. Svak stråle
  3. Følelse av ufullstendig tømming av blæren
  4. Må stoppe og starte vannlatingen
  5. Behov for å presse/trykke for å få ut urinen
  6. Etterdrypp
  7. Svie eller smerte under vannlatingen
 • Problemer med å lagre urinen?
  1. Plutselig og sterk trang til vannlating
  2. Hyppig vannlating
  3. Små volum, det kommer lite om gangen
  4. Må opp om natten for å tisse
  5. Smerter når blæren fylles for mye
  6. Har urinlekkasje, inkontinens
 • Ledsagende symptomer?
  1. Føler meg syk
  2. Har feber
  3. Magesmerter
  4. Lave ryggsmerter
  5. Har ubehag/smerter bak/innenfor pungen
  6. Har sett blod i urinen noen ganger
  7. Har sett blod i urinen mange ganger
 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg den siste tiden?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Har du nå fått akutte plager? I så fall hvilke?
  1. Stans i vannlatingen !
  2. Svie ved vannlating
  3. Blod i urinen
  4. Nei, jeg har ingen akutte plager
 • Må du vanligvis stå opp og late vannet om natta?
  • Ja
  • Nei
 • I gjennomsnitt hvor mange ganger må du opp for å late vannet per natt?
  • 0 ganger
  • 1 gang
  • 2 ganger
  • 3 ganger
  • Flere enn 3 ganger
 • Mulige årsaker?
  1. Tidligere skade på urinrøret
  2. Har diabetes
  3. Har nevrologisk sykdom
  4. Har annen sykdom
  5. Bivirkning av medisin
  6. Alkoholinntak
 • Konsekvenser?
  1. Kan ikke utfolde meg som før
  2. Må hele tiden være i nærheten av et toalett
  3. Nedsatt livskvalitet

Andre tester du kan ta:

Legeundersøkelsen

 • Legen må kjenne på prostatakjertelen. Det gjøres ved at legen fører pekefingeren inn i endetarmen. Legen bedømmer om prostatakjertelen er forstørret, og om den har knuter (det kan være tegn på kreft)
 • I noen tilfeller er det behov for å gjøre en mer omfattende kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Urinen bør undersøkes
 • Enkle blodprøver hører som regel med
 • Utvidet utredning hos spesialist består i at legen titter inn i urinrøret og urinblæren (cystoskopi), det kan være aktuelt å gjøre ultralyd, og for å avklare om det foreligger kreftforandringer, må en tynn nål føres inn i prostatakjertelen for å hente ut vevsbiter til mikroskopi

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dersom det vurderes operasjon, eller det foreligger mistanke om prostatakreft, blir du henvist til spesialist (urolog) eller innlagt i sykehus
Forrige side