Informasjon, veiviser

Urineringsvansker hos menn, veiviser

Urineringsvansker kan blant annet være plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating, eller startvansker, svak stråle og avbrutt vannlating. I denne artikkelen kan du lese om vanlige årsaker til slike plager.

Temaside om Korona

Hva er urineringsvansker hos menn?

 • Urineringsvansker eller hemmet vannlating hos menn
  • Betegnes prostatisme på fagspråket. Tilstanden skyldes at prostatakjertelen som omkranser urinrøret, vokser etter som årene går. Kjertelen vil da klemme stadig mer rundt urinrøret
  • Det skilles mellom lagringssymptomer og tømningssymptomer
  • Jfr. illustrasjonene av normal og forstørret prostata nedenfor
 • Lagringssymptomer
  • Skriver seg fra urinblæren og er plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating, små volum, nattlig vannlating, smerter ved blærefylling og urinlekkasje
 • Tømningssymptomer
  • Er startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating og tidligere akutt stopp i vannlatingen

Normal prostata

Forstørret prostata

Kreftknute i prostata

 

Forekomst

 • Symptomer fra urinveiene opptrer med økende hyppighet hos nesten alle menn ved stigende alder
 • Hos ellers friske menn over 60 år, er det rapportert
  • hyppig vannlating hos 30-40 prosent
  • sterk trang hos 10-20 prosent
  • startvansker og svak stråle hos 10-25 prosent
  • etterdrypp hos 30-40 prosent
  • må opp tre ganger eller mer om natten for å late vannet, hos 10-15 prosent

Vurdering av prostatabesvær

 • Er det en godartet forstørrelse av prostata eller kan det foreligge prostatakreft?
 • Er tilstanden behandlingstrengende?
 • Kan det være en annen årsak som krever utredning?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Godartet forstørret prostatakjertel (benign prostatahyperplasi - BPH)
  • Normal økning i mengden prostatavev hos middelaldrende og eldre menn medfører økende vannlatingsbesvær
  • Symptomene kan være plutselig og sterk trang, hyppig vannlating, små volum, nattlig vannlating, smerter ved blærefylling, hos noen urinlekkasje
  • Andre plages mer av startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating
 • Prostatakreft
  • Er den hyppigste kreftformen blant menn. I tidlig fase er symptomene de samme som BPH
  • Gir symptomer som startvansker, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlating, behov for å presse/trykke, etterdrypp, svie eller smerte ved vannlating
 • Fortetning i blærehalsen ved utløpet av urinblæren
  • Skyldes at blærehalsen ikke åpner seg når urinblæren trekker seg sammen for å tømme seg
  • Finnes oftest hos yngre middelaldrende menn, altså i en aldersgruppe hvor man ikke forventer å finne en godartet, forstørret prostatakjertel
 • Trangt urinrør på grunn av arrvev (urethrastriktur)

Sjeldnere årsaker

 • Urinveisinfeksjon (akutt cystitt)
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand hos menn. Skyldes en overflatisk infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner
  • Typiske symptomer er svie ved vannlating, hyppig vannlating, smerter og ubehag ovenfor blygdbenet. Magesmerter eller lave ryggsmerter forekommer også
 • Akutt betennelse i prostata (akutt prostatitt)
  • Akutt bakteriell infeksjon i prostata
  • Medfører akutt innsettende smerter i underlivet, ofte med utstråling til ytre kjønnsorgan
  • Ved undersøkelse er det ofte uttalte smerter, feber - og prostata er svært øm ved berøring
 • Kronisk betennelse i prostata (kronisk prostatitt)
  • Ikke helt uvanlig
  • Typiske symptomer kan være smerter eller ubehag i skrittet, vannlatingsproblemer, utflod, blod i sæden
 • Senfølge av diabetes mellitus (diabetes type 1 eller diabetes type 2)
  • Nerveskader kan påvirke blæretømningen og medføre tømningsvansker
 • Blærekreft
  • Oppstår oftest i 60-70-årene, tre av fire er menn. Sigarettrøyking regnes som årsak hos 50 prosent av menn og 25 prosent av kvinner
  • Smertefrie episoder eller vedvarende synlig blod i urinen er det viktigste symptomet. Tilstanden kan også gi hyppige eller raskt tilbakevendende cystitter og irritasjonssymptomer fra blæren

Hva kan du gjøre selv?

 • For å minske nattlige plager bør du unngå å drikke for mye sent på kvelden

Når bør du søke lege?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Problemer med å tømme blæren?
  1. Startvansker, tregt å komme i gang
  2. Svak stråle
  3. Følelse av ufullstendig tømming av blæren
  4. Må stoppe og starte vannlatingen
  5. Behov for å presse/trykke for å få ut urinen
  6. Etterdrypp
  7. Svie eller smerte under vannlatingen
 • Problemer med å lagre urinen?
  1. Plutselig og sterk trang til vannlating
  2. Hyppig vannlating
  3. Små volum, det kommer lite om gangen
  4. Må opp om natten for å tisse
  5. Smerter når blæren fylles for mye
  6. Har urinlekkasje, inkontinens
 • Ledsagende symptomer?
  1. Føler meg syk
  2. Har feber
  3. Magesmerter
  4. Lave ryggsmerter
  5. Har ubehag/smerter bak/innenfor pungen
  6. Har sett blod i urinen noen ganger
  7. Har sett blod i urinen mange ganger
 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg den siste tiden?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Har du nå fått akutte plager? I så fall hvilke?
  1. Stans i vannlatingen !
  2. Svie ved vannlating
  3. Blod i urinen
  4. Nei, jeg har ingen akutte plager
 • Må du vanligvis stå opp og late vannet om natta?
  • Ja
  • Nei
 • I gjennomsnitt hvor mange ganger må du opp for å late vannet per natt?
  • 0 ganger
  • 1 gang
  • 2 ganger
  • 3 ganger
  • Flere enn 3 ganger
 • Mulige årsaker?
  1. Tidligere skade på urinrøret
  2. Har diabetes
  3. Har nevrologisk sykdom
  4. Har annen sykdom
  5. Bivirkning av medisin
  6. Alkoholinntak
 • Konsekvenser?
  1. Kan ikke utfolde meg som før
  2. Må hele tiden være i nærheten av et toalett
  3. Nedsatt livskvalitet

Andre tester du kan ta:

Legeundersøkelsen

 • Legen må kjenne på prostatakjertelen. Det gjøres ved at legen fører pekefingeren inn i endetarmen. Legen bedømmer om prostatakjertelen er forstørret, og om den har knuter (det kan være tegn på kreft)
 • I noen tilfeller er det behov for å gjøre en mer omfattende kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Urinen bør undersøkes
 • Enkle blodprøver hører som regel med
 • Utvidet utredning hos spesialist består i at legen titter inn i urinrøret og urinblæren (cystoskopi), det kan være aktuelt å gjøre ultralyd, og for å avklare om det foreligger kreftforandringer, må en tynn nål føres inn i prostatakjertelen for å hente ut vevsbiter til mikroskopi

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dersom det vurderes operasjon, eller det foreligger mistanke om prostatakreft, blir du henvist til spesialist (urolog) eller innlagt i sykehus