Informasjon, veiviser

Blod i avføringen, ikke synlig, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til synlig blod

Vanlige årsaker til ikke synlig blod

 • Kreft i tykktarm (kolorektal kreft)
  • I løpet av livet får 5-6 prosent denne kreftformen, risikoen øker med alder
  • Tilstanden er lenge symptomfri. De vanligste symptomene er nyoppstått forstoppelse eller avføringsendringer etter 45 års alder, og blod i avføringen
 • Kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
  • Forekommer hos eldre mennesker
  • Ofte svært diffuse symptomer, ev. følelse av tidlig metthet og oppfylthet ved måltid, redusert matlyst, slapphet, sykdomsfølelse, vekttap
 • Ulcerøs kolitt
  • Ofte hos yngre voksne. En kronisk betennelsessykdom i tykktarmen som kan veksle mellom aktive og roligere perioder
  • Tilstanden kan i perioder gi meget hyppige tømninger (5-15). Ofte er det synlig blod, puss og slim i avføringen
 • Crohns sykdom
  • Ofte hos yngre voksne. En kronisk betennelsessykdom i tynntarm og tykktarmen som kan veksle mellom aktive og roligere perioder
  • Tilstanden kan presentere seg på mangfoldige vis, men preges av ublodig diaré, kolikkpregede smerter og lokale betennelser rundt endetarmen
 • Magesår (ulcus pepticum)
  • Forekommer oftest hos personer eldre enn 45 år, personer som har hatt tidligere magesår eller perioder med ubehag i øvre del av magen
  • Tilstanden er karakterisert ved perioder med ubehag øverst i magen, spiselindring, lindring av syrenøytraliserende, nattlige smerter, ofte røyker
  • Magesår kan være skyld i både mindre og kraftigere blødninger
 • Tarminfeksjoner
  • Kan gi småblødninger i tarmen
 • Polypper i tykktarmen
  • Disse er som oftest symptomfrie
  • Store polypper kan skape et trangt parti i tarmen, og de kan noen ganger blød litt
 • Bruk av blodfortynnende medisiner

Sjeldne årsaker

 • Kreft i endetarm (analkreft)
  • Er en sjelden kreftform som oftest forekommer hos eldre personer
  • Gir lokale symptomer og tegn som sår, blødning, utvekst i og rundt endetarmsåpningen
 • Utposninger på tykktarmen (divertikkelsykdom)
  • Finnes hyppigst blant eldre mennesker
  • Tilstanden er vanligvis uten symptomer, men det kan være avføringsendringer og luftplager, eventuelt blod i avføringen
 • Nedsatt blodforsyning til tarmen (iskemisk kolitt)
  • Forholdsvis sjelden tilstand som forekommer hos eldre mennesker, gjerne pasienter med kjent utbredt åreforkalkning
  • Tilstanden er forbundet med episoder med krampeliknende smerter i nedre del av magen, mild og ofte blodig diaré
 • Tarmbetennelse etter antibiotikabruk (pseudomembranøs kolitt)
  • Komplikasjon til antibiotikabehandling
  • Symptomene varierer fra mild til alvorlig betennelse i tykktarmen - vandig diaré, slimete og noen ganger blodig, magekramper langt nede i magen
 • Betennelse i Meckels divertikkel
  • Opptrer oftest blant barn under 10 år og er en utposning på tynntarmen som kan bli betent
  • Det kan foreligge sterke, takvise smerter. Barnet har feber, er kvalm, kaster opp og magen er utspilt
 • Åreknuter i spiserøret (øsofagusvaricer)
  • Skyldes som regel leversykdom og forekommer hyppigst blant misbrukere av alkohol
  • Utposninger på blodårer like under slimhinnen i spiserøret. Åreknutene kan sprekke og gi blødning
Forrige side Neste side