Informasjon, veiviser

Blod i avføringen, ikke synlig, veiviser

Dersom det foreligger en svak blødning i tarmkanalen, vil blodet brytes ned før det kommer til endetarmen. Blandet med avføring er blodet ikke lenger synlig. Dette kalles okkult blod eller skjult blod i avføringen.

Temaside om Korona

Hva er usynlig, okkult, blod i avføringen?

 • Synlig rødt blod i avføringen kommer som regel fra endetarmen eller nedre del av tykktarmen
 • Dersom det foreligger blødning eller sporadisk blodtap lenger oppe i tarmkanalen eller blødningen er beskjeden, vil det røde fargestoffet i blodet brytes ned før det kommer til endetarmen. Blandet med avføring er blodet ikke lenger synlig. Dette kalles okkult blod eller skjult blod i avføringen
 • Okkult blod påvises ved avføringsprøver
 • Dersom du får påvist lav blodprosent og jernmangel, uten at det finnes noen god forklaring på dette, er det vanlig å ta avføringsprøver for å undersøke på okkult blod
 • Kreftsvulster i tarmen har som regel lett for å blø
  • Dersom det ved prøve fra flere avføringer ikke påvises blod, er tarmsvulster lite sannsynlige dersom det ikke finnes andre tegn til slik sykdom
  • Dersom det påvises blod, vil dette kreve utredning og undersøkelser av tarmsystemet for å påvise eller utelukke svulster eller andre årsaker til blødning

Forekomst

 • Synlig blod i avføringen er hyppig og er i de fleste tilfeller uttrykk for hemoroider
 • Betennelser i slimhinnene i tarmen er en vanlig årsak til blod i avføringen. Men kreftsvulster i de nedre deler av tykktarmen, og i endetarmen, kan også gi synlig rødt blod i avføringen
 • De fleste som søker lege på grunn av blod i avføringen, er klar over denne sammenhengen mellom blod i avføringen og muligheter for kreftsykdom, og ønsker i første rekke å få et sikkert svar på årsaken til blødningen

Feilkilder

 • Prøvene for å undersøke på skjult blod i avføringen er ikke 100% pålitelige
 • Det er derfor viktig at du leser bruksanvisningen nøye. Noen av testene krever at du ikke skal ha spist blodmat eller kjøtt i perioden før prøvene tas. Bruk av C-vitamin eller jerntabletter kan forstyrre avlesningen av prøvene
 • Bruk av betennelsesdempende eller blodfortynnende medisiner kan føre til små blodtap som gir utslag på prøvene
 • Kreftsvulster eller sår i slimhinnene behøver ikke blø hver eneste dag. Det er derfor viktig å ta flere prøver over flere dager

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til synlig blod

Vanlige årsaker til ikke synlig blod

 • Kreft i tykktarm (kolorektal kreft)
  • I løpet av livet får 5-6 prosent denne kreftformen, risikoen øker med alder
  • Tilstanden er lenge symptomfri. De vanligste symptomene er nyoppstått forstoppelse eller avføringsendringer etter 45 års alder, og blod i avføringen
 • Kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
  • Forekommer hos eldre mennesker
  • Ofte svært diffuse symptomer, ev. følelse av tidlig metthet og oppfylthet ved måltid, redusert matlyst, slapphet, sykdomsfølelse, vekttap
 • Ulcerøs kolitt
  • Ofte hos yngre voksne. En kronisk betennelsessykdom i tykktarmen som kan veksle mellom aktive og roligere perioder
  • Tilstanden kan i perioder gi meget hyppige tømninger (5-15). Ofte er det synlig blod, puss og slim i avføringen
 • Crohns sykdom
  • Ofte hos yngre voksne. En kronisk betennelsessykdom i tynntarm og tykktarmen som kan veksle mellom aktive og roligere perioder
  • Tilstanden kan presentere seg på mangfoldige vis, men preges av ublodig diaré, kolikkpregede smerter og lokale betennelser rundt endetarmen
 • Magesår (ulcus pepticum)
  • Forekommer oftest hos personer eldre enn 45 år, personer som har hatt tidligere magesår eller perioder med ubehag i øvre del av magen
  • Tilstanden er karakterisert ved perioder med ubehag øverst i magen, spiselindring, lindring av syrenøytraliserende, nattlige smerter, ofte røyker
  • Magesår kan være skyld i både mindre og kraftigere blødninger
 • Tarminfeksjoner
  • Kan gi småblødninger i tarmen
 • Polypper i tykktarmen
  • Disse er som oftest symptomfrie
  • Store polypper kan skape et trangt parti i tarmen, og de kan noen ganger blød litt
 • Bruk av blodfortynnende medisiner

Sjeldne årsaker

 • Kreft i endetarm (analkreft)
  • Er en sjelden kreftform som oftest forekommer hos eldre personer
  • Gir lokale symptomer og tegn som sår, blødning, utvekst i og rundt endetarmsåpningen
 • Utposninger på tykktarmen (divertikkelsykdom)
  • Finnes hyppigst blant eldre mennesker
  • Tilstanden er vanligvis uten symptomer, men det kan være avføringsendringer og luftplager, eventuelt blod i avføringen
 • Nedsatt blodforsyning til tarmen (iskemisk kolitt)
  • Forholdsvis sjelden tilstand som forekommer hos eldre mennesker, gjerne pasienter med kjent utbredt åreforkalkning
  • Tilstanden er forbundet med episoder med krampeliknende smerter i nedre del av magen, mild og ofte blodig diaré
 • Tarmbetennelse etter antibiotikabruk (pseudomembranøs kolitt)
  • Komplikasjon til antibiotikabehandling
  • Symptomene varierer fra mild til alvorlig betennelse i tykktarmen - vandig diaré, slimete og noen ganger blodig, magekramper langt nede i magen
 • Betennelse i Meckels divertikkel
  • Opptrer oftest blant barn under 10 år og er en utposning på tynntarmen som kan bli betent
  • Det kan foreligge sterke, takvise smerter. Barnet har feber, er kvalm, kaster opp og magen er utspilt
 • Åreknuter i spiserøret (øsofagusvaricer)
  • Skyldes som regel leversykdom og forekommer hyppigst blant misbrukere av alkohol
  • Utposninger på blodårer like under slimhinnen i spiserøret. Åreknutene kan sprekke og gi blødning

Når bør du søke lege?

 • Siden dette er en observasjon som legen gjør, vil det være opp til legen å vurdere behovet for utredning

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan ser du at det er blod i avføringen?
  1. Det er blod på papiret når jeg tørker meg
  2. Det er blod utenpå avføringen
  3. Det er blod blandet inn i avføringen
 • Hvor lenge har du observert blod i avføringen?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Mer om symptomer/plager?
  1. Har hemoroider
  2. Har sprekkdannelser rundt endetarmsåpningen
  3. Kløe rundt endetarmen
  4. Har diaré
  5. Har forstoppelse
  6. Har magesmerter
  7. Har smerter i endetarmen
  8. Smertefullt å ha avføring
  9. Har ufrivillig gått ned i vekt mer enn ca. 3 kg siste måned
  10. Allmenntilstanden er nedsatt
 • Har avføringen din endret seg i den senere tid?
  • Ja, den er blitt tregere/hardere
  • Ja, den er blitt løsere
  • Ja, den veksler mer enn før mellom treg og løs mage
  • Nei, det har ikke vært endringer i avføringen
 • Mulige årsaker?
  1. Har nylig blitt behandlet med antibiotika
  2. Det er opphopning av magetarmsykdom i familien
  3. Høyt alkoholforbruk

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke magen din og kjenne opp i endetarmen

Andre undersøkelser

 • Blodprosenten (Hb) kontrolleres. Ved større eller langvarig tarmblødning vil blodprosenten falle
 • Legen vil titte opp i endetarmen, nedre del av tykktarmen eller hele tykktarmen ved å utføre rektoskopi og/eller koloskopi
 • Mange allmennleger utfører rektoskopi selv

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved behov for koloskopi vil du bli henvist til spesialist eller sykehus
 • Ved mistanke om alvorlig sykdom blir du innlagt i sykehus

Illustrasjon

Oversikt over tarmsystemet
Tegning av hemoroider