Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på mange tilstander.

Felles for alle krefttyper er at de skyldes en cellevekst og celledeling som er kommet ut av kroppens kontroll. De fleste vev og organ i kroppen kan være utgangspunkt for kreftsvulster.

Generelt om kreftbehandling

Mange faktorer virker inn på hvilken behandling som gis ved kreft. Noen typer kreft har god nytte av strålebehanding, andre ikke. Det finnes også en rekke cellegiftkurer. Disse kan kombineres med hverandre i enkelte tilfeller. Som en generell regel kan man si at jo mer innstilt man er på å kurere kreften, jo flere cellegiftkurer gir man samtidig. Jo flere cellegiftkurer man gir, jo tøffere vil det være for kroppen. Kreftlegen må da gjøre en vurdering av hvor intensiv behandling man kan gi. Faren er at selve behandlingen blir mer livstruende enn selve sykdommen. Yngre mennesker tåler som regel kraftigere behandling enn eldre, og man er ofte mer villig til å ta større sjanser og gi behanding som medfører et større ubehag hos unge pasienter, i og med de har mer å vinne på å bli frisk. Grensen for hvor lenge en pasient anses som "ung" forskyves stadig.

De ulike krefttypene påvirkes av ulike typer cellegift. Ved enkelte former for kreft er det bare få cellegiftkurer man vet fungerer, og dermed er det ikke formålstjenelig å gi en "cocktail" av flere cellegiftkurer. Alder, type kreft, hvor langtkommen kreften er, de fysiske egenskapene pasienten har for å tåle behandlingen og hvilke behandlingstyper som er tilgjengelig ved den enkelte type kreft, er derfor alle egenskaper som må vurderes før man bestemmer seg for hvilken behandling den enkelte pasient skal ha.

Animasjon om kreft
Neste side