Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft i nyrer eller urinveier

Blærekreft er en form for kreft som ofte rammer menn. Wilms tumor er en nyresvulst som rammer barn, mens nyrekreft som regel rammer den eldre del av befolkningen. Her kan du lese mer om noen av de ulike formene for kreft i nyrer/urinveier:

Forrige side Neste side