Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Øyekreft

Øyekreft er relativt sjelden, men kan ramme både barn og voksne. Hos barn heter sykdommen retinoblastom, og er medfødt. Øyekreft hos voksne utgår som regel fra en ondartet føflekksvulst - malignt melanom (omtalt under "hudkreft").

Forrige side