Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Føflekkreft og annen hudkreft

Hudkreft oppstår fra forskjellig vev og kjertler i huden. Noen typer heter basalcellekarsinom, malignt melanom/føflekkreft og platepitelkarsinom. Den hyppigste formen, basalcellekarsinom, har også best leveutsikter, men pasienter kan ved tidlig diagnostikk og behandling bli helt friske også av malignt melanom.

Forrige side Neste side