Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft i bryst og lunger

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden. Brysthinnekreft er en sjelden sykdom som oftest er knyttet til arbeid med asbest, men som ikke oppstår før 30-40 år senere. Lungekreft er som regel assosiert med røyking.

Forrige side Neste side