Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft i mannlige kjønnsorganer

Testikkelkreft kan oppdages tidlig ved en enkel selvundersøkelse av testiklene. Dersom man søker lege tidlig i forløpet av denne sykdommen, lar tilstanden seg svært ofte helbrede. Prostatakreft har ulike forløpsfomer - noen kan være aggressive, andre kan være symptomfattige og du kan leve i mange år med kreftsykdommen. Peniskreft er en sjelden type kreft i de mannlige kjønnsorgan

Forrige side Neste side