Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft i nervesystemet

Det kan forekomme svulster i nervesystemet flere steder i kroppen. Her refereres til det vanligste stedet for svulster i nervesystemet, nemlig i hodet. Hjernesvulster er også sjeldne, årlig får omtrent 200 menn og 150 kvinner hjernesvulst i Norge. Av disse er omtrent 40 barn. Svulster i andre av kroppens organer kan også spre seg til hjernen, det kalles da hjernemetastaser.

Forrige side Neste side