Informasjon

Krefttyper, en kort oversikt

Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på mange tilstander.

Felles for alle krefttyper er at de skyldes en cellevekst og celledeling som er kommet ut av kroppens kontroll. De fleste vev og organ i kroppen kan være utgangspunkt for kreftsvulster.

Generelt om kreftbehandling

Mange faktorer virker inn på hvilken behandling som gis ved kreft. Noen typer kreft har god nytte av strålebehanding, andre ikke. Det finnes også en rekke cellegiftkurer. Disse kan kombineres med hverandre i enkelte tilfeller. Som en generell regel kan man si at jo mer innstilt man er på å kurere kreften, jo flere cellegiftkurer gir man samtidig. Jo flere cellegiftkurer man gir, jo tøffere vil det være for kroppen. Kreftlegen må da gjøre en vurdering av hvor intensiv behandling man kan gi. Faren er at selve behandlingen blir mer livstruende enn selve sykdommen. Yngre mennesker tåler som regel kraftigere behandling enn eldre, og man er ofte mer villig til å ta større sjanser og gi behanding som medfører et større ubehag hos unge pasienter, i og med de har mer å vinne på å bli frisk. Grensen for hvor lenge en pasient anses som "ung" forskyves stadig.

De ulike krefttypene påvirkes av ulike typer cellegift. Ved enkelte former for kreft er det bare få cellegiftkurer man vet fungerer, og dermed er det ikke formålstjenelig å gi en "cocktail" av flere cellegiftkurer. Alder, type kreft, hvor langtkommen kreften er, de fysiske egenskapene pasienten har for å tåle behandlingen og hvilke behandlingstyper som er tilgjengelig ved den enkelte type kreft, er derfor alle egenskaper som må vurderes før man bestemmer seg for hvilken behandling den enkelte pasient skal ha.

Animasjon om kreft

Kreft i blod- og lymfesystemet

Flere typer kreft kan ramme disse systemene, og avhengig av krefttype og hvor langt kreftutviklingen er kommet, vil de kreve ulik behandling. Les mer om de ulike typene kreft her

Gynekologisk kreft

Gynekologisk kreft omfatter kreft i kvinnens underliv. Samlet er dette en stor gruppe, og disse kreftsykdommene rammer kvinner i alle aldre. De vanligste formene for gynekologisk kreft utgjøres av

Hormonkjertelkreft

De finnes en rekke ulike former kreft som kan ramme hormonkjertelvev. Dette er sjeldne kreftsykdommer. Her er lenker til de vanligste:

Føflekkreft og annen hudkreft

Hudkreft oppstår fra forskjellig vev og kjertler i huden. Noen typer heter basalcellekarsinom, malignt melanom/føflekkreft og platepitelkarsinom. Den hyppigste formen, basalcellekarsinom, har også best leveutsikter, men pasienter kan ved tidlig diagnostikk og behandling bli helt friske også av malignt melanom.

Kreft i bryst og lunger

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden. Brysthinnekreft er en sjelden sykdom som oftest er knyttet til arbeid med asbest, men som ikke oppstår før 30-40 år senere. Lungekreft er som regel assosiert med røyking.

Kreft i fordøyelsessystemet

Her ligger mange organ som har potensiale for å utvikle kreft. Les mer om:

Kreft i mannlige kjønnsorganer

Testikkelkreft kan oppdages tidlig ved en enkel selvundersøkelse av testiklene. Dersom man søker lege tidlig i forløpet av denne sykdommen, lar tilstanden seg svært ofte helbrede. Prostatakreft har ulike forløpsfomer - noen kan være aggressive, andre kan være symptomfattige og du kan leve i mange år med kreftsykdommen. Peniskreft er en sjelden type kreft i de mannlige kjønnsorgan

Kreft i nervesystemet

Det kan forekomme svulster i nervesystemet flere steder i kroppen. Her refereres til det vanligste stedet for svulster i nervesystemet, nemlig i hodet. Hjernesvulster er også sjeldne, årlig får omtrent 200 menn og 150 kvinner hjernesvulst i Norge. Av disse er omtrent 40 barn. Svulster i andre av kroppens organer kan også spre seg til hjernen, det kalles da hjernemetastaser.

Kreft i nyrer eller urinveier

Blærekreft er en form for kreft som ofte rammer menn. Wilms tumor er en nyresvulst som rammer barn, mens nyrekreft som regel rammer den eldre del av befolkningen. Her kan du lese mer om noen av de ulike formene for kreft i nyrer/urinveier:

Kreft i øre-nese-hals

Denne kategorien samler mange forskjellige diagnoser i munnhule og nesesvelg. Da vevet er forskjellig i de forskjellige kjertlene og organene, blir dette en svært uensartet gruppe med varierende behandlingsopplegg.

Øyekreft

Øyekreft er relativt sjelden, men kan ramme både barn og voksne. Hos barn heter sykdommen retinoblastom, og er medfødt. Øyekreft hos voksne utgår som regel fra en ondartet føflekksvulst - malignt melanom (omtalt under "hudkreft").