Informasjon, veiviser

Tretthet

Tretthet er årsaken i 10-30 prosent av tilfellene der pasienter oppsøker lege. Hva kan årsaken til trettheten være, og når bør du oppsøke lege? Les mer om dette i vår veiviser.

Hva er tretthet?

  • Andre betegnelser er slapphet, utmattelse, fatigue
  • Tretthet er et uspesifikt symptom, men oppfattes å være uttrykk for mangel på energi, mental utslitthet, nedsatt muskulær utholdenhet, forsinket gjenvinning av krefter etter fysisk belastning og manglende uthvilthet etter søvn

Forekomst

  • Det er funnet at tretthet er et problem hos 10 til 30 prosent av pasienter som oppsøker allmennlege
  • Blant dem som søker lege, er bekymring for kroppslig sykdom hyppigste årsak til legebesøket
  • Allmennlegens utfordring består i å vurdere om tretthet er et tidlig tegn på en underliggende fysisk sykdom, eller om det er et uttrykk for psykiske forhold som manglende mestring av de daglige utfordringer, eller om det er uttrykk for psykiske konflikter

Noen tips

  • Psykiske lidelser er den dominerende årsak og påvises hos opptil 60 prosent av dem som oppsøker lege. Vanlig hverdagsstress er hyppigst. Depresjon og angst er også ofte forbundet med tretthet
  • Kroppslig (somatisk) sykdom finnes hos cirka 20-25 prosent av pasientene
Neste side