Informasjon, veiviser

Tretthet

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Livskriser
  • Utbrenthet etter langt tids hardt arbeidspress, jobbproblemer, økonomiske problemer, familieproblemer
  • Belastende livshendelser som sykdom eller død hos slekt eller venner, familieoppløsning, tap av jobb eller degradering i jobbsammenheng med mere.
  • Mangel på fysisk aktivitet og mosjon kan medføre betydelig reduksjon i fysisk kapasitet
  • Overvekt og fysisk forfall
 • Angstsykdommer
  • Vedvarende nervøsitet og kroppslige symptomer som skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, tretthet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet
  • Ofte relatert til vanskelig livssituasjon eller tidligere opplevelser
  • Ofte angst for underliggende kroppslig sykdom
 • Depresjon
  • Ved typisk milde, moderate eller alvorlige depressive episoder lider pasienten av senket stemningsleie, redusert energi og aktivitetsnivå
  • Evnen til å glede seg, føle interesse og konsentrasjon er nedsatt, og en uttalt trettbarhet og tretthet er vanlig selv etter den minste anstrengelse
  • Vanligvis blir søvnen forstyrret og appetitten redusert
 • Søvnforstyrrelser
  • Dårlig og lite søvn gir uopplagthet om dagen
  • Personer med søvnapné er særlig plaget. Forekommer først og fremst hos overvektige, middelaldrende menn. Tilstanden er karakterisert ved sterk snorking og perioder med pustestans under søvn, samt økt trang til å sove om dagen
 • Rusmisbruk
  • Overforbruk av alkohol eller bruk av narkotiske stoffer
 • Infeksjonssykdommer
  • Ofte selvhelbredende, ufarlige virusinfeksjoner i luftveier og fordøyelseskanalen
  • I noen tilfeller foreligger langtrukne infeksjoner hos KOLS-pasienter og ved bihulebetennelse
 • Lav blodprosent (anemi)
  • Blodprosenten kan være nedsatt av mange ulike årsaker
  • Tilstanden preges av slapphet, trøtthet, nedsatt fysisk prestasjonsevne. Du ser blek ut
 • Diabetes mellitus type 1
  • En tilstand som vanligvis oppstår før 40 års alder
  • Debuterer tilsynelatende akutt med nedsatt allmenntilstand, økt vannlating, tørste, vekttap
 • Diabetes mellitus type 2
  • De fleste er over 65 år
  • Symptomene kan være vage. Pasientene er trette, uopplagte, initiativløse, deprimerte; eller de kan ha typiske symptomer som tørste, vekttap, kløe i underlivet eller soppinfeksjon på penis
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Forekommer oftest blant middelaldrende og eldre kvinner
  • Typiske symptomer er tiltaksløshet, kuldeintoleranse, muskelsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (vanligvis moderat), forstoppelse, svimmelhet, prikkende fornemmelser i hendene, håravfall, uklar/grovere stemme
 • Kronisk hjertesvikt
  • Forekommer helst hos eldre mennesker med kjent hjertesykdom
  • Hyppig forekommende symptomer er slapphet, kondisjonsvikt, hoste, tungpusthet ved mindre anstrengelser, tungpusthet ved å ligge flatt, nattlige anfall med tungpusthet, hjertebank
 • Polymyalgia revmatika
  • Forekommer hos personer over 50 år, en betennelse i små blodårer og i muskulaturen
  • Mest typisk er muskulære plager fra sete- og skuldermuskulatur og nedsatt bevegelsesevne
  • Noen kan bli påfallende mentalt forandret, trege, lite utholdende og med konsentrasjonsvansker
 • Kronisk tretthetssyndrom
  • Er en av de moderne sykdomsbeskrivelsene hvor ekspertene strides om årsaker, det er til og med strid om tilstanden finnes
  • Invalidiserende slapphet som vedvarer eller kommer tilbake over minst seks måneder
 • Hiv-infeksjon
  • Aktuelt for personer med risikoatferd - homoseksualitet, narkomani, seksuell omgang med smittet person
  • Ofte fremtredende allmennsymptomer som feber, svette, diaré, vekttap, generelt redusert
 • Andre kroniske sykdommer
  • Revmatiske sykdommer
  • Kroniske infeksjoner
  • Kreftsykdom
 • Bivirkninger av medisiner
  • Gjelder spesielt nervemedisiner og beroligende medisiner
Forrige side Neste side