Informasjon, veiviser

Tretthet

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har trettheten vart?
  • Varighet under ett døgn
  • Varighet noen dager
  • Varighet cirka en uke
  • Varighet flere uker
  • Varighet lengre enn én måned
  • Varighet lengre enn halvt år
 • Hvordan startet tilstanden?
  • Akutt i forbindelse med en sykdom
  • Akutt uten kjent underliggende sykdom
  • Gradvis som resultat av sykdom
  • Gradvis som følge av livshendelse som har gått inn på meg
 • Hvordan har utviklingen av tilstanden vært frem til nå?
  • Stabil
  • Blir verre
  • Blir bedre
 • Hva tror du selv er årsaken?
  1. Utbrenthet
  2. Problemer på arbeidsplassen
  3. Sosiale problemer
  4. Økonomiske problemer
  5. Familiære eller samlivsproblemer
  6. Psykiske problemer
  7. Kroppslig sykdom
  8. Annet
 • Utløsende faktorer?
  1. Stress
  2. Kroppslig sykdom
  3. Konflikt med andre
 • Hvor konstant er trettheten?
  1. Vedvarende, konstant
  2. Kommer og går
  3. Kommer som anfall
 • Andre symptomer?
  1. Søvnvansker
  2. Snorker mye
  3. Angstfølelse, nervøsitet
  4. Depresjonsfølelse
  5. Nedsatt matlyst
  6. Tørste
  7. Vekttap
  8. Feber
  9. Større blødninger
  10. Kvalme, oppkast
  11. Mageplager
  12. Magesmerter
  13. Urinveisplager
  14. Menstruasjonsforstyrrelser
  15. Hoste
  16. Pustevansker
  17. Hjertebank
  18. Hodepine
  19. Har lett for å fryse
  20. Føler alt går så tregt
  21. Svimmelhet
  22. Kløe
  23. Smerter og stivhet i nakke-, skulder-, setepartiet
  24. Muskelsmerter andre steder i kroppen
  25. Leddsmerter
  26. Hovner i bena
 • Mulige årsaker?
  1. Nylig viktig livshendelse som skilsmisse, alvorlig sykdom, død av nær person
  2. Vært i utlandet nylig
  3. Smittet av infeksjon
  4. Smittet med HIV
  5. Bivirkning av medisin
  6. Rusmisbruk
  7. Overvekt
 • Hvilke følger har trettheten fått for deg?
  1. Ingen
  2. Klarer ikke gå i arbeid
  3. Klarer ikke utføre ordinære daglige aktiviteter
  4. Orker ikke være fysisk aktiv, initiativløs
  5. Orker ikke å være sammen med andre
  6. Gjør meg deprimert

Legeundersøkelsen

 • Tretthet er et uspesifikt symptom og kan skyldes nesten hva som helst. Selv om det i de aller fleste tilfeller har ufarlige forklaringer, vil legen i de fleste tilfeller foreta en generell kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Dersom det ikke er en åpenbar psykososial forklaring, vil legen vanligvis ta en del blodprøver for å se om det er tegn til underliggende kroppslig sykdom
 • Behovet for ytterligere undersøkelser avhenger av hvilke mistanker sykehistorien, legeundersøkelsen og blodprøvene gir

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Avhenger av grunnsykdom og alvorlighetsgrad
Forrige side