Informasjon, veiviser

Tretthet

Tretthet er årsaken i 10-30 prosent av tilfellene der pasienter oppsøker lege. Hva kan årsaken til trettheten være, og når bør du oppsøke lege? Les mer om dette i vår veiviser.

Hva er tretthet?

 • Andre betegnelser er slapphet, utmattelse, fatigue
 • Tretthet er et uspesifikt symptom, men oppfattes å være uttrykk for mangel på energi, mental utslitthet, nedsatt muskulær utholdenhet, forsinket gjenvinning av krefter etter fysisk belastning og manglende uthvilthet etter søvn

Forekomst

 • Det er funnet at tretthet er et problem hos 10 til 30 prosent av pasienter som oppsøker allmennlege
 • Blant dem som søker lege, er bekymring for kroppslig sykdom hyppigste årsak til legebesøket
 • Allmennlegens utfordring består i å vurdere om tretthet er et tidlig tegn på en underliggende fysisk sykdom, eller om det er et uttrykk for psykiske forhold som manglende mestring av de daglige utfordringer, eller om det er uttrykk for psykiske konflikter

Noen tips

 • Psykiske lidelser er den dominerende årsak og påvises hos opptil 60 prosent av dem som oppsøker lege. Vanlig hverdagsstress er hyppigst. Depresjon og angst er også ofte forbundet med tretthet
 • Kroppslig (somatisk) sykdom finnes hos cirka 20-25 prosent av pasientene

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Livskriser
  • Utbrenthet etter langt tids hardt arbeidspress, jobbproblemer, økonomiske problemer, familieproblemer
  • Belastende livshendelser som sykdom eller død hos slekt eller venner, familieoppløsning, tap av jobb eller degradering i jobbsammenheng med mere.
  • Mangel på fysisk aktivitet og mosjon kan medføre betydelig reduksjon i fysisk kapasitet
  • Overvekt og fysisk forfall
 • Angstsykdommer
  • Vedvarende nervøsitet og kroppslige symptomer som skjelving, muskelspenninger, svetting, ørhet, tretthet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet
  • Ofte relatert til vanskelig livssituasjon eller tidligere opplevelser
  • Ofte angst for underliggende kroppslig sykdom
 • Depresjon
  • Ved typisk milde, moderate eller alvorlige depressive episoder lider pasienten av senket stemningsleie, redusert energi og aktivitetsnivå
  • Evnen til å glede seg, føle interesse og konsentrasjon er nedsatt, og en uttalt trettbarhet og tretthet er vanlig selv etter den minste anstrengelse
  • Vanligvis blir søvnen forstyrret og appetitten redusert
 • Søvnforstyrrelser
  • Dårlig og lite søvn gir uopplagthet om dagen
  • Personer med søvnapné er særlig plaget. Forekommer først og fremst hos overvektige, middelaldrende menn. Tilstanden er karakterisert ved sterk snorking og perioder med pustestans under søvn, samt økt trang til å sove om dagen
 • Rusmisbruk
  • Overforbruk av alkohol eller bruk av narkotiske stoffer
 • Infeksjonssykdommer
  • Ofte selvhelbredende, ufarlige virusinfeksjoner i luftveier og fordøyelseskanalen
  • I noen tilfeller foreligger langtrukne infeksjoner hos KOLS-pasienter og ved bihulebetennelse
 • Lav blodprosent (anemi)
  • Blodprosenten kan være nedsatt av mange ulike årsaker
  • Tilstanden preges av slapphet, trøtthet, nedsatt fysisk prestasjonsevne. Du ser blek ut
 • Diabetes mellitus type 1
  • En tilstand som vanligvis oppstår før 40 års alder
  • Debuterer tilsynelatende akutt med nedsatt allmenntilstand, økt vannlating, tørste, vekttap
 • Diabetes mellitus type 2
  • De fleste er over 65 år
  • Symptomene kan være vage. Pasientene er trette, uopplagte, initiativløse, deprimerte; eller de kan ha typiske symptomer som tørste, vekttap, kløe i underlivet eller soppinfeksjon på penis
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Forekommer oftest blant middelaldrende og eldre kvinner
  • Typiske symptomer er tiltaksløshet, kuldeintoleranse, muskelsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (vanligvis moderat), forstoppelse, svimmelhet, prikkende fornemmelser i hendene, håravfall, uklar/grovere stemme
 • Kronisk hjertesvikt
  • Forekommer helst hos eldre mennesker med kjent hjertesykdom
  • Hyppig forekommende symptomer er slapphet, kondisjonsvikt, hoste, tungpusthet ved mindre anstrengelser, tungpusthet ved å ligge flatt, nattlige anfall med tungpusthet, hjertebank
 • Polymyalgia revmatika
  • Forekommer hos personer over 50 år, en betennelse i små blodårer og i muskulaturen
  • Mest typisk er muskulære plager fra sete- og skuldermuskulatur og nedsatt bevegelsesevne
  • Noen kan bli påfallende mentalt forandret, trege, lite utholdende og med konsentrasjonsvansker
 • Kronisk tretthetssyndrom
  • Er en av de moderne sykdomsbeskrivelsene hvor ekspertene strides om årsaker, det er til og med strid om tilstanden finnes
  • Invalidiserende slapphet som vedvarer eller kommer tilbake over minst seks måneder
 • Hiv-infeksjon
  • Aktuelt for personer med risikoatferd - homoseksualitet, narkomani, seksuell omgang med smittet person
  • Ofte fremtredende allmennsymptomer som feber, svette, diaré, vekttap, generelt redusert
 • Andre kroniske sykdommer
  • Revmatiske sykdommer
  • Kroniske infeksjoner
  • Kreftsykdom
 • Bivirkninger av medisiner
  • Gjelder spesielt nervemedisiner og beroligende medisiner

Når bør du søke lege?

 • Langvarig tretthet over flere uker bør vurderes av lege
 • Dersom sammenhengen med stress eller psykisk lidelse er åpenbar, kan du kanskje tillate deg å vente litt med å kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har trettheten vart?
  • Varighet under ett døgn
  • Varighet noen dager
  • Varighet cirka en uke
  • Varighet flere uker
  • Varighet lengre enn én måned
  • Varighet lengre enn halvt år
 • Hvordan startet tilstanden?
  • Akutt i forbindelse med en sykdom
  • Akutt uten kjent underliggende sykdom
  • Gradvis som resultat av sykdom
  • Gradvis som følge av livshendelse som har gått inn på meg
 • Hvordan har utviklingen av tilstanden vært frem til nå?
  • Stabil
  • Blir verre
  • Blir bedre
 • Hva tror du selv er årsaken?
  1. Utbrenthet
  2. Problemer på arbeidsplassen
  3. Sosiale problemer
  4. Økonomiske problemer
  5. Familiære eller samlivsproblemer
  6. Psykiske problemer
  7. Kroppslig sykdom
  8. Annet
 • Utløsende faktorer?
  1. Stress
  2. Kroppslig sykdom
  3. Konflikt med andre
 • Hvor konstant er trettheten?
  1. Vedvarende, konstant
  2. Kommer og går
  3. Kommer som anfall
 • Andre symptomer?
  1. Søvnvansker
  2. Snorker mye
  3. Angstfølelse, nervøsitet
  4. Depresjonsfølelse
  5. Nedsatt matlyst
  6. Tørste
  7. Vekttap
  8. Feber
  9. Større blødninger
  10. Kvalme, oppkast
  11. Mageplager
  12. Magesmerter
  13. Urinveisplager
  14. Menstruasjonsforstyrrelser
  15. Hoste
  16. Pustevansker
  17. Hjertebank
  18. Hodepine
  19. Har lett for å fryse
  20. Føler alt går så tregt
  21. Svimmelhet
  22. Kløe
  23. Smerter og stivhet i nakke-, skulder-, setepartiet
  24. Muskelsmerter andre steder i kroppen
  25. Leddsmerter
  26. Hovner i bena
 • Mulige årsaker?
  1. Nylig viktig livshendelse som skilsmisse, alvorlig sykdom, død av nær person
  2. Vært i utlandet nylig
  3. Smittet av infeksjon
  4. Smittet med HIV
  5. Bivirkning av medisin
  6. Rusmisbruk
  7. Overvekt
 • Hvilke følger har trettheten fått for deg?
  1. Ingen
  2. Klarer ikke gå i arbeid
  3. Klarer ikke utføre ordinære daglige aktiviteter
  4. Orker ikke være fysisk aktiv, initiativløs
  5. Orker ikke å være sammen med andre
  6. Gjør meg deprimert

Legeundersøkelsen

 • Tretthet er et uspesifikt symptom og kan skyldes nesten hva som helst. Selv om det i de aller fleste tilfeller har ufarlige forklaringer, vil legen i de fleste tilfeller foreta en generell kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Dersom det ikke er en åpenbar psykososial forklaring, vil legen vanligvis ta en del blodprøver for å se om det er tegn til underliggende kroppslig sykdom
 • Behovet for ytterligere undersøkelser avhenger av hvilke mistanker sykehistorien, legeundersøkelsen og blodprøvene gir

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Avhenger av grunnsykdom og alvorlighetsgrad