Informasjon, veiviser

Væsking fra brystvortene, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Kan du være gravid?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du merket væsking fra brystet?
  • Noen dager
  • Noen uker
  • Noen måneder
  • I årevis
 • Er bare det ene eller begge brystene?
  • Bare det ene
  • Begge
 • Andre symptomer?
  1. Blod i væsken som kommer ut av brystvoren
  2. Væsken renner ut av seg selv
  3. Væsken må "melkes" ut
  4. Nylig oppstått kul i brystet
  5. Uregelmessig menstruasjon
 • Mulige årsaker?
  1. Har nettopp født eller ammet
  2. Har merket forandringer med brystene
 • Har du merket noen av følgende symptomer eller ubehag?
  1. Hodepine
  2. Synsforstyrrelser
  3. Økt tørste
  4. Nei
 • Har du merket noe av følgende?
  1. Nedsatt seksualdrift
  2. Barnløshet
  3. Sjeldne menstruasjoner
  4. Nei
 • Er det noen utløsende faktor?
  1. Ja, bryststimulering
  2. Ja, amming
  3. Psykososialt stress
  4. Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke brystene dine
 • Unntaksvis vil det være behov for å gjøre en mer omfattende undersøkelse

Andre undersøkelser

 • I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta hormonprøver - bl.a. kontrollere at du ikke er gravid
 • I de sjeldne tilfellene der legen mistenker svulst i hjernen, vil en MR-undersøkelse være nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen eller der det mistenkes alvorlig sykdom
Forrige side