Informasjon, veiviser

Sjeldne menstruasjoner (oligomenoré), veiviser

Hvordan behandles tilstanden?

  • Utredningen søker å finne mulige årsaker som ligger til grunn for tilstanden og behandle disse
  • Behandling er ikke nødvendig dersom det ikke påvises noen årsak, og du ikke har ønske om å få barn
  • De fleste kan hjelpes med medikamenter som får i gang eggløsning
  • Dersom tiden mellom menstruasjonene er over tre måneder, kan man gi gestagentilskudd for å regulere blødningene. Gestagener (progesteron) er kvinnelige kjønnshormoner. Ved tilførsel av gestagener modnes livmorslimhinnen slik at blødning oppstår når medisinbruken avbrytes. Gestagenet gis derfor i avbrutte perioder
Forrige side