Informasjon, veiviser

Sjeldne menstruasjoner (oligomenoré), veiviser

Sjeldne menstruasjoner, også kalt oligomenoré, er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn 3 måneder.

Hva er sjeldne menstruasjoner?

 • Oligomenoré er en tilstand der det går lang tid mellom menstruasjonsblødningene. Intervallet er over 35 dager, men kortere enn tre måneder. Når tilstanden har foreligget siden puberteten, kalles den primær oligomenoré. Har kvinnen tidligere hatt normale menstruasjonsintervaller, kalles den sekundær oligomenoré.
 • Omtrent 30 prosent av alle kvinner under 35 år har i løpet av ett år en eller flere menstruasjonssykler som varer i over 35 dager

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Slanking og/eller hard trening
  • Ved streng slanking eller meget hard fysisk trening kan det oppstå hormonforstyrrelser som medfører at det går lang tid mellom menstruasjonene eller menstruasjonen kan forsvinne helt for en tid
  • Det kan samtidig foreligge anoreksi og/eller bulimi
 • Psykiske og sosiale påkjenninger
  • I perioder med mye stress og mas, for eksempel ved flytting hjemmefra, eksamenslesing
  • Kan gi midlertidige hormonforstyrrelser og dermed lengre opphold mellom menstruasjonene
 • Polycystisk ovarialsyndrom (PCO)
  • Er en tilstand med hormonforstyrrelser og eggstokker med vannholdige hulrom (cyster)
  • Mange er overvektige og har  tendens til mandig hårvekst og kviser
  • Ultralyd vil vise cystiske ovarier og bekrefte diagnosen
 • Hormonspiral
  • Reduserer blødningsmengden og øker intervallet mellom blødningene
 • Minipiller eller prevensjonssprøyte
  • Kan også gi sparsomme og sjeldne menstruasjoner
 • Overgangsalder
  • Den siste tiden før menstruasjonen opphører helt, kan det gå lang tid mellom menstruasjonene
 • Graviditet

Sjeldne årsaker

 • Lavt stoffskifte
  • Typiske symptomer er tiltaksløshet, kuldeintoleranse, muskelsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (vanligvis moderat), forstoppelse, sparsomme og sjeldne menstruasjoner, svimmelhet, prikking og nummenhet i hendene, håravfall, uklar stemme
  • Det kan foreligge tørr og kjølig hud, tørt og flisete hår, sprø og tynne negler, hevelse rundt øynene, langsom puls, langsomme senereflekser, psykomotorisk treghet
 • Høyt stoffskifte
  • Symptomer er hjertebank, tretthet, nervøsitet, irritabilitet, vekttap tross god matlyst, svetting, varmeintoleranse
  • Typiske funn kan være utstående øyne, rastløshet, fuktig varm hud og hender, skjelving, rask puls (over 90 slag per minutt), uregelmessig puls, livlige senereflekser

Hva kan du gjøre selv?

 • Er forklaringen streng slanking eller hard trening, bør du bremse ned litt. Menstruasjonsforstyrrelsene er et tegn på at du kjører kroppen din litt hardt
 • Er forklaringen stress, bør du vurdere tiltak som kan dempe stressnivået

Når bør du søke lege?

 • Hvis du har en god og naturlig forklaring på tilstanden din, behøver du ikke søke lege
 • Er du derimot usikker på årsaken, bør du bestille deg en legetime

Hva gjør legen?

Sykehistorien

 • Legen vil etter samtale med deg kunne påvise flere av de kjente årsakene som kan ligge til grunn for tilstanden

Spørsmål legen vil stille deg:

 • Hvor lang tid går det vanligvis mellom første dag i en menstruasjon og første dag i neste?
  • Ca. 3 uker
  • Ca. 4 uker
  • Ca. 5 uker
  • Ca. 6 uker
  • Ca. 7 uker eller lengre
 • Hvor mye blør du?
  • Mindre enn normalt
  • Normalt
  • Mer enn normalt
 • Hvordan oppfatter du vekten din?
  • Undervektig
  • Normalvektig
  • Overvektig
 • Har du gått mye ned eller opp i vekt siste tre måneder?
  • Nei, vekten er som før
  • 1-3 kg ned
  • 4-5 kg ned
  • Mer enn 5 kg ned
  • 1-3 kg opp
  • 4-5 kg opp
  • Mer enn 5 kg opp
 • Hvor mange timer per uke trener du i gjennomsnitt?
  • 0 timer
  • Max 5 timer
  • Max 10 timer
  • Max 15 timer
  • Mer enn 15 timer
 • Andre symptomer?
  1. Har fått mere kviser den senere tid
  2. Unormal hårvekst på steder der kvinner vanligvis ikke har hår
  3. Har lett for å fryse
  4. Føler meg slapp og initiativløs
  5. Er rastløs, hyperaktiv, svetter lett, er konstant varm
 • Mulige årsaker?
  1. Er i overgangsalderen
  2. Stress og psykisk belastning
  3. Slanking
  4. Spiseforstyrrelse
  5. Intensiv trening
 • Kan du være gravid?
  • Ja
  • Nei
 • Bruker du prevensjon?
  • Nei
  • Ja, kondom
  • Ja, minipille
  • Ja, p-pille
  • Ja, kopperspiral
  • Ja, hormonspiral

Legeundersøkelsen

 • Det vil gjort en gynekologisk undersøkelse, men denne vil i de fleste tilfeller være normal
 • Polycystisk ovarialsyndrom kan imidlertid oppdages noen ganger

Andre undersøkelser

 • Ultralydundersøkelse vil kunne bekrefte sykelige forandringer i eggstokkene
 • Det kan også være aktuelt å ta blodprøver av stoffskiftehormoner og kjønnshormoner

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved sjeldne menstruasjoner og ufrivillig barnløshet anbefales undersøkelser hos spesialist innen dette fagfeltet

Hvordan behandles tilstanden?

 • Utredningen søker å finne mulige årsaker som ligger til grunn for tilstanden og behandle disse
 • Behandling er ikke nødvendig dersom det ikke påvises noen årsak, og du ikke har ønske om å få barn
 • De fleste kan hjelpes med medikamenter som får i gang eggløsning
 • Dersom tiden mellom menstruasjonene er over tre måneder, kan man gi gestagentilskudd for å regulere blødningene. Gestagener (progesteron) er kvinnelige kjønnshormoner. Ved tilførsel av gestagener modnes livmorslimhinnen slik at blødning oppstår når medisinbruken avbrytes. Gestagenet gis derfor i avbrutte perioder