Informasjon, veiviser

Smerter i brystene, veiviser

Smerter i brystene er forholdsvis vanlig blant kvinner i 30-50 års alder. Mange er redde for at dette kan være symptomer på kreft, men undersøkelser viser at smerter i brystene bare helt unntaksvis er symptomer på kreft.

Temaside om Korona

Hva er smerter i brystene?

 • Smerter i brystene er forholdsvis vanlig. Hyppigst forekommer det i aldersgruppen mellom 30 og 50 år
 • Symptomet gir ofte engstelse for kreft
 • Undersøkelser har vist at kreft bare unntaksvis fører til smerter i brystene, og færre enn én av 200 kvinner med smerter i brystene, har kreft

Tips til diagnosen

 • 2/3 angir sykliske smerter og 1/3 angir ikke-sykliske smerter
 • Smerter som varierer i takt med menstruasjons-syklus, og som er lokalisert til begge brystene, tyder på at hormonforandringer er årsak til smertene
 • Når smertene ikke varierer med menstruasjon, finner man ofte ingen klar årsak til smertene. Som regel dreier det seg om ømme cyster eller knuter i brystet. Men symptomet glir i de aller fleste tilfeller over uten at behandling er påkrevd

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Hormonforstyrrelser
  • Typisk er at brystene er ømme og smertefulle før menstruasjon, og plagene bedres når menstruasjonen er kommet i gang
 • Melkespreng
  • Overfylte melkekjertler
  • Finnes bare hos ammende, eller kvinner som akkurat har avsluttet amming
  • Det er ømhet og spreng i brystet, men ingen infeksjonstegn. Du kan ofte kjenne et avgrenset område som er "sprengfullt" med melk
 • Brystbetennelse
  • Forekommer oftest hos kvinne som ammer eller nettopp har gjort det
  • Oppstår gjerne et par uker etter fødsel
  • Gir melkespreng, smerter i brystet, hevelse og rødhet i huden, feber, frysninger, hodepine, redusert matlyst, pusstilblanding av melk
 • Bindevevsknuter i brystet, fibroadenom
  • Godartet svulst i brystet hos kvinner.
  • Tilstanden ses primært i aldersgruppen 15-35 år. Ganske vanlig tilstand, men gir sjelden smerter. Hos cirka 20 prosent finnes flere fibroadenom i det samme eller det andre brystet
 • Muskelsmerter i brystveggen
  • Spenningstilstander i brystveggsmuskulaturen er vanlig forekommende og kan mistolkes som å komme fra brystene
  • Smertene har klar relasjon til stress, kav og mas, og de er gjerne mest fremtredende i hvile og merkes lite under fysiske anstrengelser.
 • Hormonpiller
 • Psykososiale problemer og samlivsproblemer kan være en årsak

Sjeldne årsaker

 • Brystkreft
  • Gir sjelden smerter i brystet
  • Mulige symptomer kan være væsking fra brystvorten, eksem på brystvorten eller sår på brystet som ikke gror, lokal smerte eller ømhet uavhengig av menstruasjon
 • Godartede kuler i brystet
  • Gir vanligvis ikke smerter
 • Hjertekrampe (angina pectoris)
  • Fører til smerter bak brystene, men kan mistolkes
  • Gir smerter bak brystbeinet, smertene øker ved fysiske anstrengelser og rask smertelindring oppnås ved hvile

Hva kan du gjøre selv?

 • Sykliske brystsmerter går over av seg selv hos 20-30 prosent i løpet av tre måneder
 • Ikke-sykliske brystsmerter går over av seg selv hos cirka 50 prosent av kvinnene
 • Dersom du ammer og har fått brystspreng, er det viktig at du får tømt brystet godt. Det forhindrer utvikling av brystbetennelse. Og om det skulle foreligge brystbetennelse, så tar ikke barnet skade av å drikke infisert melk

Når bør du søke lege?

 • Bekymring for alvorlig sykdom er en god grunn for legekontakt. En grundig undersøkelse som avkrefter at noe er galt, er også god behandling
 • Brystspreng med feber, rødt og ømt område i et bryst, bør tilses forholdsvis raskt av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er smertene i selve brystet?
  • Ja
  • Nei
 • Er smertene lokalisert til begge brystene?
  • Ja
  • Nei, bare i høyre bryst
  • Nei, bare i venstre bryst
 • Kjenner du smertene i hvile?
  • Ja
  • Nei
 • Kommer smertene ved fysiske anstrengelser?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Under ett døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Uker eller måneder
 • Har smertene sammenheng med menstruasjonen?
  • Ja, de kommer i forkant av menstruasjonen
  • Ja, de kommer under menstruasjonen
  • Nei
 • Har du i løpet av de siste ukene merket kul(er) i brystet?
  • Ja, én
  • Ja, flere, men kun i det ene brystet
  • Ja, i begge brystene
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Ammer eller har nettopp sluttet å amme
  2. Er gravid
  3. Bruker p-piller
  4. Bruker østrogen mot overgangsplager
  5. Mye stress og bekymringer den sisten tiden

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke brystet/brystene

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig
 • Finnes en kul i brystet med usikker forklaring, vil du bli henvist til mammografi, eventuelt ultralydundersøkelse, eventuelt at det blir tatt ut en vevsprøve med en fin nål

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er kun nødvendig dersom legen finner en mistenkelig kul