Informasjon

Underlivssmerter, kroniske, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan arter smertene seg?
  • Jevnt verkende
  • Takvise
 • Hvor intense er smertene?
  • Milde. Innvirker i liten grad på daglige aktiviteter
  • Moderate. Innvirker på daglige aktiviteter
  • Betydelige. Hindrer meg i å utføre viktige daglige aktiviteter !
  • Sengeliggende med svære smerter !
 • Hvordan vil du beskrive smertene?
  1. Verkende, trykkende
  2. Stikkende
  3. Skjærende
  4. Annet
 • Hvor i nedre del av magen er smertene lokalisert?
  • Diffust, ikke mulig å si
  • Nederst til høyre
  • Nederst midt på
  • Nederst til venstre
  • Rundt navlen
 • Hvor lenge har smertene vart?
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Flere år
 • Har smertene sammenheng med menstruasjonen?
  • Ja, de kommer regelmessig i tilslutning til menstruasjon
  • Nei
 • Er menstruasjonene dine smertefulle?
  • Milde. Innvirker i liten grad på daglige aktiviteter
  • Moderate. Innvirker på daglige aktiviteter
  • Betydelige. Hindrer meg i å utføre viktige daglige aktiviteter
  • Sengeliggende med svære smerter
  • Har ingen menstruasjon lengre
 • Andre symptomer?
  • Uregelmessige menstruasjoner
  • Blødninger utenom menstruasjon
  • Blødninger etter overgangsalderen
  • Blødninger etter samleie
  • Smerter ved samleie
  • Treg og hard avføring
  • Løs og hyppig avføring
  • Avføringen veksler mellom hard og løs
  • Smertene lindres ved avføring eller avgang av luft
  • Svie/smerte ved vannlating
  • Smertene lindres etter vannlating
  • Blod i urinen
  • Ofte oppblåst i magen
  • Nedsatt matlyst
  • Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Mulige årsaker?
  • Sammenheng med stress og bekymringer
  • Tidligere operert i underlivet
  • Nettopp født barn (i løpet av siste måned)
  • Seksuelle overgrep
  • Bruker spiral

Legeundersøkelsen

 • Legen vil bedømme allmenntilstanden din
 • Legen vil om mulig utføre en gynekologisk undersøkelse

Andre undersøkelser

 • Avhenger av omstendighetene
 • Ved kroniske plager vil det kunne bli tatt celleprøver og bakterieprøver fra underlivet. Ulike blodprøver kan også være til nytte. Ved uklarhet om diagnosen kan ulike bildediagnostiske undersøkelser (for eksempel ultralyd) være nødvendige

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklare kroniske plager kan det være aktuelt å henvise deg til en gynekolog
Forrige side