Informasjon, veiviser

Kronisk diaré hos barn, veiviser

Kronisk diaré hos barn defineres som mer enn tre daglige tømminger av løs avføring i mer enn fire uker.

Hva er kronisk diaré?

  • Kronisk diaré defineres som mer enn tre daglige tømninger av løs avføring i mer enn fire uker
  • Skyldes minsket opptak eller økt utskillelse av væske i tarmen, eller raskere tarmpassasje
  • Ved flere tarmsykdommer kan det være kombinerte mekanismer
Neste side