Informasjon, veiviser

Kronisk diaré, veiviser

Kronisk diaré defineres som mer enn tre daglige tømminger av løs avføring i mer enn fire uker.

Hva er kronisk diaré?

  • Kronisk diaré defineres som mer enn tre daglige tømninger av løs avføring i mer enn fire uker
  • Skyldes minsket opptak eller økt utskillelse av væske i tarmen, eller raskere tarmpassasje
  • Ved flere tarmsykdommer kan det være kombinerte mekanismer

Forekomst

  • Befolkningsstudier viser at cirka 1-5 prosent av befolkningen har permanent eller periodevis kronisk diaré

Vurdering av kronisk diaré

  • Blant yngre tenker man først og fremst på muligheten for irritabel tarm eller kronisk betennelsessykdom i tarmen
  • Blant eldre må man vurdere muligheten for kreft i tykktarmen
  • Blant de aller eldste er forklaringen ofte forstoppelse, der bare løs masse passerer det "forstoppede" partiet av tarmen, noe som fører til såkalt sterkoral diaré
Neste side