Informasjon, veiviser

Kvalme og brekninger, veiviser

Årsaker til kvalme og brekninger inkluderer medisinske behandlinger, forgiftninger og infeksjoner; hormonforstyrrelser; magetarmsykdommer; sykdommer i sentralnervesystemet og psykiatriske tilstander.

Hva er kvalme og brekninger?

 • Kvalme og brekninger er vanlige symptomer
 • Således er disse plagene forbundet med et betydelig antall sykdommer, og det vil føre for langt å liste opp alle disse her. Omtalen her blir derfor generell

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Magetarminfeksjon (gastroenteritt)
  • Starter ofte med kvalme
 • Svangerskapskvalme
  • Gjelder først og fremst de første tre månedene av svangerskapet
 • Bilsyke, sjøsyke
  • Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse som enkelte erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt
  • Men det kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme"
 • Migrene
  • Er ofte ledsaget av kvalme
 • Matforgiftning
  • Skyldes forgiftning fra mat som er bedervet med bakterier, ev. bakterier som produserer giftstoffer (toksiner).
  • Inkubasjonstid er 1-6 timer for oppkasttype, 6-24 timer for diarétype, tilstanden varer 1-3 døgn
  • Gir kvalme, brekninger, magesmerter, diaré
 • Bivirkning til medisin
  • Mange medisiner kan gi kvalme og oppkast
  • De mest aktuelle medisinene er antiarytmika, antibiotika, antiepileptika, kjemoterapeutika, digoxin, hormonpreparater, NSAIDs, opiater
 • Kreftbehandling
 • Etter kirurgisk inngrep og narkose

Hva kan du gjøre selv?

 • Væsketilførsel. Inntørking (dehydrering) kan gjøre kvalme og oppkast verre. Drikk hyppig små mengder med kaloririk væske eller vann for å forebygge inntørking. Spis mat som inneholder rikelig med væske, som suppe og gelatindesserter
 • Lett mat. Hvis du klarer å spise fast føde uten å kaste opp, hold deg til kjeks og nudler. Ikke spis melkemat eller mat som er rik på fett. Ikke drikk kullsyreholdig væske eller væske som inneholder kaffein
 • Kvalmestillende. Lett kvalmestillende håndkjøpspreparater kan fås kjøpt på apoteket, men nytten er høyst begrenset

Når bør du søke lege?

 • De fleste med kvalme og brekninger kan trygt behandles hjemme. Men noen ganger kan kvalme og oppkast være uttrykk for en alvorlig tilstand. Ta kontakt med lege hvis du:
  • Har magesmerter eller brystsmerter
  • Kaster opp blod
  • Føler deg svak og svimmel
  • Har liten urinproduksjon
  • Har diabetes og tar insulin
  • Har hjerteproblemer
  • Har nettopp startet å ta en ny medisin
  • Terskelen for å ta kontakt med lege bør være lavere for småbarn og eldre

Avhengig av symptomene dine kan legen ønske å se deg eller be deg ta kontakt med annet helsepersonell.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er det bare kvalme?
  • Ja
  • Nei, brekninger også
 • Hvor lenge har du hatt kvalme og brekninger?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. en uke
  • I flere uker
  • Lengre enn en måned
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Diaré
  3. Blodige avføringer
  4. Forstoppelse
  5. Ubehag/smerter i magen
  6. Oppblåsthet i magen
  7. Ryggsmerter
  8. Hodepine
  9. Utslett
  10. Gulsott
 • Utløses av?
  1. Visse typer mat
 • Mulige årsaker?
  1. Matforgiftet
  2. Bivirkning til medisinsk behandling
  3. Bivirkning til medisin (angi over)
  4. Underliggende sykdom (angi over)
  5. Nylig utsatt for skade 
  6. Gravid

Legeundersøkelsen

 • Omfanget av undersøkelsen avhenger av tilstanden din og hvilke diagnoser legen vurderer

Andre undersøkelser

 • Er i de fleste tilfeller ikke påkrevd, men igjen vil din tilstand og de diagnoser som legen overveier, avgjøre behovet for ytterligere undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig, men dersom kvalmen skriver seg fra en alvorlig underliggende sykdom, kan det bli aktuelt å legge deg inn på sykehus