Informasjon, veiviser

Kvalme og brekninger, veiviser

Årsaker til kvalme og brekninger inkluderer medisinske behandlinger, forgiftninger og infeksjoner; hormonforstyrrelser; magetarmsykdommer; sykdommer i sentralnervesystemet og psykiatriske tilstander.

Hva er kvalme og brekninger?

  • Kvalme og brekninger er vanlige symptomer oftest forbundet med akutte og kortvarige sykdommer
  • Lengrevarende kvalme, utover 2 uker, øker sannsynligheten for alvorligere underliggende sykdommer
  • Således er kvalme og brekninger forbundet med et betydelig antall sykdommer, og det vil føre for langt å liste opp alle disse her. Omtalen her blir derfor generell
Neste side