Informasjon, veiviser

Kvalme og brekninger, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Magetarminfeksjon (gastroenteritt)
  • Starter ofte med kvalme
  • Virusinfeksjoner er den vanligste årsaken, men bakterier kan også være forklaringen
 • Svangerskapskvalme
  • Gjelder først og fremst de første tre månedene av svangerskapet
 • Bilsyke, sjøsyke
  • Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse som enkelte erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt
  • Men det kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme"
 • Migrene
  • Ensidig hodepine
  • Er ofte ledsaget av kvalme
 • Matforgiftning
  • Skyldes forgiftning fra mat som er bedervet med bakterier, ev. bakterier som produserer giftstoffer (toksiner)
  • Inkubasjonstid er 1-6 timer for oppkasttype, 6-24 timer for diarétype, tilstanden varer 1-3 døgn
  • Gir kvalme, brekninger, magesmerter, diaré
 • Bivirkning til medisin
  • Mange medisiner kan gi kvalme og oppkast
  • De mest aktuelle medisinene er antiarytmika, antibiotika, antiepileptika, kjemoterapeutika, digoxin, hormonpreparater, NSAIDs, opiater
 • Overdoser av alkohol, illegale stoffer og andre giftstoffer
 • Kreftbehandling
 • Etter kirurgisk inngrep og narkose

Mindre vanlige årsaker

Forrige side Neste side