Informasjon, veiviser

Kvalme og brekninger, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er det bare kvalme?
  • Ja
  • Nei, brekninger også
 • Hvor lenge har du hatt kvalme og brekninger?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. 1-2 uker
  • Mer enn 2 uker
  • Lengre enn en måned
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Diaré
  3. Blodige avføringer
  4. Forstoppelse
  5. Ubehag/smerter i magen
  6. Oppblåsthet i magen
  7. Ryggsmerter
  8. Hodepine
  9. Svimmelhet
  10. Utslett
  11. Gulsott
  12. Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Utløses av?
  1. Visse typer mat
 • Mulige årsaker?
  1. Matforgiftet
  2. Bivirkning til medisinsk behandling
  3. Bivirkning til medisin (angi over)
  4. Underliggende kronisk sykdom (angi over)
  5. Nylig utsatt for hodeskade 
  6. Stress
  7. Psykiske plager
  8. Gravid

Legeundersøkelsen

 • Omfanget av undersøkelsen avhenger av tilstanden din og hvilke diagnoser legen vurderer

Andre undersøkelser

 • Er i de fleste tilfeller ikke påkrevd, men igjen vil din tilstand og de diagnoser som legen overveier, avgjøre behovet for ytterligere undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig, men dersom kvalmen skriver seg fra en alvorlig underliggende sykdom, kan det bli aktuelt å legge deg inn på sykehus
Forrige side