Informasjon, veiviser

Akutte magesmerter, veiviser

Hva kan være årsaken til magesmertene?

Hva er akutte magesmerter?

Utfordringer hos eldre pasienter

 • Symptomer og tegn hos eldre pasienter som presenterer seg med akutte magesmerter, kan være vage og forskjellige fra det vi ser hos yngre pasienter
 • Årsakene til akutte magesmerter hos eldre er ikke svært forskjellige fra sykdomspanoramaet vi finner hos yngre pasienter, men noen sykdomsprosesser forekommer oftere hos eldre
 • Håndtering av akutte magesmerter hos eldre er klart mer krevende enn blant yngre på grunn av høyere risiko, høyere dødelighet, de legger større beslag på ressurser i utredningen, er diagnostisk mer utfordrende

Forekomst

 • Cirka 10 prosent av alle sykebesøk dreier seg om akutte magesmerter
  • Hver tredje av disse pasientene blir innlagt sykehus
 • Akutte magesmerter er hyppigst i aldersgruppen 19-29 år
 • Nær halvparten av de pasientene som innlegges sykehus for akutte magesmerter, blir utskrevet med diagnosen uspesifikke magesmerter

Vurdering av akutte magesmerter

 • Diagnosen er ofte vanskelig å stille med sikkerhet, bare 25 prosent av innleggelsesdiagnosene er korrekte
 • De fleste tilfeller med akutte magesmerter går tilbake av seg selv, men ca. 10 prosent av dem som innlegges for akutte magesmerter, har en livstruende tilstand som krever kirurgi
 • De diagnostiske mulighetene omfatter tilstander i magetarm, underlivet hos kvinner, urinveiene, blodårer og muskelskjelett
 • Lokaliseringen av magesmertene er ofte den viktigste faktoren i utredningen
 • For legen er det viktig å avgjøre om det er en
  • tilstand som må observeres på sykehuset
  • tilstand som kan observeres og behandles hjemme
  • ufarlig og selvbegrensende lidelse
Neste side