Informasjon, veiviser

Akutte magesmerter, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Ved de aller fleste tilfeller av akutte magesmerter er det behov for snarlig legetilsyn
Forrige side Neste side