Informasjon

Symptomer og tegn på tykktarmskreft

Kreft i tykktarmen kan gi forskjellige symptomer, blant annet avhengig av hvor i tykktarmen svulsten befinner seg og hvor stor svulsten er.

Hva er tykktarmskreft?

Vi skiller mellom to hovedtyper kreft i tykktarmen: endetarmskreft lokalisert til de nederste ca. 15 cm av tykktarmen, og tykktarmskreft som befinner seg i de øvrige deler av tykktarmen. På fagspråket brukes betegnelsene rektalkreft (endetarm) og kolonkreft.

Tykktarm, oversiktsbilde
Tykktarm, oversiktsbilde

De fleste tilfeller av tykktarmskreft starter som små, godartede celleklumper som betegnes adenomatøse polypper. Over tid vil noen av disse polyppene vokse og endre karakter og bli til kreftsvulster.

Polypper er ofte små og gir få eller ingen symptomer.

Symptomer og tegn

Mange mennesker med tykktarmskreft opplever ingen symptomer i de tidlige stadiene av sykdommen. Når symptomene dukker opp, varierer de avhengig av svulstens størrelse og hvor i tarmen den befinner seg. Ofte vokser svulsten langsomt, og den vil kunne gi ulike kliniske bilder.

Symptomer og tegn på tykktarmskreft kan være:

 • Endringer i avføringsvanene i form av diaré eller forstoppelse eller en endring i avføringens konsistens.
 • Endetarmsblødning eller blod i avføringen.
 • Vedvarende ubehag i magen, som smerter, gass eller kramper.
 • En følelse av at du ikke får tømt tarmen skikkelig.
 • Slapphet og svakhet.
 • Uforklarlig vekttap.

Blødning

Endetarmsblødning kan pågå i det skjulte, være langvarig og til slutt utvikle seg til blodmangel som følge av tap av jern. Tilstanden gir slapphet og blek hud. Tilstanden kan vanligvis, men ikke alltid, påvises ved avføringsprøve. Prøven består av et prøverør og en prøvetakingspinne som strykes på kryss og tvers over avføringen, slik at rillene ytterst på pinnen blir dekket av avføring. Prøvetakingspinnen settes så tilbake i beholderen.

Forsnevring i tarmen, stenose

Hvis svulsten blir stor nok, kan den helt eller delvis blokkere tykktarmen - det oppstår en stenose. Du kan oppleve følgende symptomer på passasjevansker:

 • Stor mage uten at du går opp i vekt.
 • Magesmerter, noe som er sjelden ved tykktarmskreft.
 • Uforklarlig, vedvarende kvalme og brekninger
 • Påfallende smalere kaliber på avføringen
 • Følelse av ufullstendig tømning etter avføring
 • Endetarmssmerter. Smerter er sjeldne ved tykktarmskreft, så smerter kan være tegn på at det foreligger en svulst som vokser inn i omgivende vev

Svulster i høyre versus venstre del av tykktarmen

Symptomer oppstår sent, særlig når svulsten er lokalisert i høyre halvdel av tykktarmen. Symtomene skyldes oftest enten blødning inn i tarmen fra svulsten, eller stenosesymptomer fordi tarmen innsnevres der hvor svulsten er. På høyre side er tykktarmen videre, og svulsten får ofte vokse lengre før den gir merkbar innsnevring og symptomer. Motsatt på venstre side: Jo nærmere endetarmen en svulst befinner seg, jo tidligere i forløpet oppstår symptomer som avføringsendringer, følelse av ufullstendig tømning, eventuelt blod i avføringen (rødt), slim i avføringen og smerter når avføringen passerer ut av endetarmen.

Tykktarmskreft, svulst i nedre del av tarmen
Tykktarmskreft, svulst i nedre del av tarmen
Tykktarmskreft, innsnevring i tarmen
Tykktarmskreft, innsnevring i tarmen

Over halvparten av pasienter med kolorektal kreft har observert blod i avføringen. Det er særlig vanlig blant dem med svulst i de nedre delene (venstre side) av tykktarmen. Motsatt, jo høyere oppe i tarmen svulsten sitter, jo vanligere er det at blodet blander seg med tarminnholdet, og det synes ikke. Blodtapet vises ved en fallende blodprosent (Hb) og ved økende slapphet. Et Hb-fall på 1-2 gramprosent på ett år hos en person med stabil blodprosent tidligere er aldri normalt og må føre til undersøkelse på kreft i tykktarmen.

Vil du vite mer?