Informasjon, veiviser

Forstørrede bryst hos gutter og menn, veiviser

Forstørrede bryst som er forbigående, forekommer hos omtrent halvparten av alle gutter i puberteten. Det er også vanlig hos voksne menn ved økende alder. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at dette skjer.

Hva er forstørrede bryst hos gutter og menn?

 • Forstørrelse av ett eller begge mannlige bryst på grunn av økning av kjertelvevet
 • Betegnes på fagspråket for gynekomasti
 • Forstørret bryst kun på grunn av fedme kalles pseudo-gynekomasti

Forekomst

 • Forekommer forbigående hos halvparten av gutter i puberteten
 • Forekomsten hos voksne menn er økende med økende alder

Vurdering av forstørrede bryst hos gutter/menn

Gynekomasti
 • De fleste tilfeller av gynekomasti hos gutter i puberteten er ufarlig og forbigående
  • Gynekomasti oppstår som oftest på begge bryster, men ensidige symptomer kan forekomme
  • Legen kan vanligvis kjenne en bevegelig kul av fast kjertelaktig vev i underhuden av brystet/brystene 
 • Overvektige har hyppigere gynekomasti, delvis på grunn av hormonubalanse, men også på grunn av ren fettdeponering (pseudo-gynekomasti)
 • Blant voksne vil overvekt kunne gi inntrykk av forstørrede bryst, men kjertelvevet er ikke økt
 • Dersom legen er i tvil om årsaken til symptomene, må videre utredning overveies
  • En fast uøm kul i bare ett av brystene og som ikke er bevegelig i underhuden, bør utredes nærmere  
Neste side