Informasjon, veiviser

Forstørrede bryst hos gutter og menn, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er begge brystene forstørret?
  • Ja, begge
  • Nei, bare det ene
 • Er det andre forandringer med brystet/brystene?
  1. Utflod, væske som siver ut
  2. Hudforandringer
  3. Kul i brystet
 • Hvor lenge har det vart?
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halvt år
  • Ca. et år
  • 1-2 år
  • Lengre enn 2 år
 • Andre symptomer?
  1. Testiklene er påfallende små
  2. Merket kul i en testikkel
  3. Føler meg syk
 • Mulige årsaker?
  1. Er overvektig/fet
  2. Har høyt alkoholforbruk
  3. Har hjertesykdom
  4. Har leversykdom
  5. Har nyresykdom
  6. Bruker medikamenter
  7. Bruker anabole steroider
  8. Bruker rusmidler 
 • Konsekvenser?
  • Oppleves som kosmetisk skjemmende

Legeundersøkelsen

 • Legen vil utføre en generell organundersøkelse med særlig vekt på brystene, hjerte, magen (leveren), testiklene

Andre undersøkelser

 • Blodprøver kan være aktuelle i utredningen, særlig gjelder det hormonprøver
 • Avhengig av om det er mistanke om underliggende sykdom, så kan det bli aktuelt med ulike former for bildediagnostikk

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen
Forrige side